Definujte průměr pro matematiku

V matematice je průměrem průměr množiny čísel. Chcete-li zjistit průměr datové sady, sečtěte všechna čísla v sadě a poté tento součet vydělte počtem čísel v sadě.

Míra centrální tendence

Ve statistice je průměr jednou ze tří měřítek centrální tendence, což jsou jednotlivá čísla, která se snaží určit centrální polohu v datové sadě. Průměr nebo průměr se používá nejčastěji, ale je důležité jej odlišit od dvou dalších měr: medián a režim. Medián je střední číslo, když jsou čísla uvedena vzestupně, zatímco režim je nejčastěji se vyskytující číslo.

Pracoval příklad

Předpokládejme, že budete požádáni, abyste našli průměr denních vysokých teplot za poslední čtyři dny, které byly zaznamenány jako 72, 72, 84 a 68 stupňů Fahrenheita. Přidejte 72 + 72 + 84 + 68, což se rovná 296. Vydělte 296 čísly 4 a získáte výsledek 74. Průměr datové sady popisující teploty za poslední čtyři dny je tedy 74 stupňů Fahrenheita.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer