Ефектът на PH върху скоростта на фотосинтеза

Фотосинтезата, процесът, чрез който растенията създават храната си, може да бъде повлияна от промените в рН в листата. PH е мярката за киселинността на разтвора и може да има голям ефект върху много биологични процеси.

Скалата на PH

Скалата на pH варира от 0 до 14, като 7 е неутрална. Измерванията под 7 показват киселинност, а измерванията над 7 показват, че разтворът е алкален или основен.

PH и биологични процеси

Промените в рН засягат всички биологични процеси, главно чрез влиянието му върху ензимите. Ензимите са важни \ "работници \" в клетките, които са деактивирани от екстремни стойности на pH.

Оптималното PH за фотосинтетични ензими

RuBisCO е ключовият ензим за фиксиране на въглерода в процеса на фотосинтеза и функционира оптимално при рН 8.

Ефектът от повишаването или понижаването на PH

Повишаването или понижаването на рН от 8 ще повлияе отрицателно на скоростта на фотосинтеза, защото RuBisCO ще започне да работи по-бавно. Когато рН достигне 6 от долната и 10 от горната страна, RuBisCO ще престане да работи напълно.

instagram story viewer

Други съображения

Освен RuBisCO, в процеса на фотосинтеза участват много ензими и протеини; всички те са повлияни отрицателно от повишаването или понижаването на pH от оптималното ниво.

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer