Как да изчислим корелацията

Коефициентът на корелация или r винаги пада между -1 и 1 и оценява линейната връзка между два набора от точки от данни като x и y. Можете да изчислите коефициента на корелация, като разделите коригираната сума на извадката или S на квадратите за (x по y) на квадратния корен от коригираната проба на сумата от x2 по y2. Във форма на уравнение това означава: Sxy / [√ (Sxx * Syy)].

Можете да извлечете S, като квадрирате сумата от точките си с данни, разделите на броя на общите точки от данни и след това извадите тази стойност от сумата на точките на квадрат от данни. Например, даден набор от х точки от данни: 3, 5, 7 и 9, бихте изчислили стойността на Sxx, като първо изравните всяка точка и след това добавите тези квадратчета заедно, което води до 164. След това извадете от тази стойност квадратната сума на тези точки от данни, разделена на броя на точките от данни, или (24 * 24) / 4, което е равно на 144. Това води до Sxx = 20. Като се получи набор от точки от данни y: 2, 4, 6 и 10, ще продължите по същия начин за изчисляване на Syy = 156 - [(22 * 22) / 4], което е равно на 35, и Sxy = 158 - [(24 * 22) / 4], което е равно на 26.

instagram story viewer

След това можете да включите установените стойности за Sxx, Syy и Sxy в уравнението Sxy / [√ (Sxx * Syy)]. Използвайки горните стойности, това води до 26 / [√ (20 * 35)], което е равно на 0,983. Тъй като тази стойност е много близка до 1, това предполага силна линейна връзка между тези два набора от данни.

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer