Правила математики для віднімання

Віднімання, поряд із додаванням, множенням і діленням, є однією з чотирьох основних операцій арифметики. Простою англійською мовою віднімання одного числа від іншого означає зменшення значення другого числа точно на величину першого. Хоча в принципі це простий процес, на практиці проблеми з відніманням часто є частина складніших обчислень, і корисно знати правила в цих випадках, щоб уникнути отримання застряг.

Кілька прикладів математичних правил віднімання:

Віднімання, що включає негативні та позитивні числа

Коли ви віднімаєте позитивне число від меншого додатного числа, результатом буде від’ємне число:

8 - 11 = -3

Віднімання від’ємного числа має наслідком додавання позитивного відповідника цього числа. Іншими словами, негативи відміняються, щоб створити позитив:

7 -(-5) = 7 + 5 = 12

Значні цифри та віднімання

Значущими цифрами є всі цифри, показані праворуч від десяткової коми у будь-якому числі. Наприклад, 2,35608 має п’ять значущих цифр, 12,75 - дві, а 163,922 - три.

Віднімаючи одне десяткове число від іншого або множини таких чисел одне від одного, дайте відповідь, що містить найменшу кількість значущих цифр будь-якого з чисел у задачі. Наприклад,

instagram story viewer

14.15 - 2.3561 - 4.537 = 7.2569

але ви висловите це як 7,26 після округлення, щоб дотримуватися вищезазначеної конвенції.

Віднімання дробів

Віднімаючи дроби, що мають однаковий знаменник, просто зберігайте знаменник і віднімайте чисельники. Отже:

\ frac {9} {17} - \ frac {5} {17} = \ frac {4} {17}

Віднімаючи дроби, які мають різні знаменники, спочатку знайдіть найменший загальний знаменник (або, якщо цього не вдасться, будь-який загальний знаменник) і продовжуйте, як і раніше. Наприклад, враховуючи:

\ frac {4} {5} - \ frac {1} {2}

Пам'ятаючи, що 2 і 5 обидва діляться рівномірно на 10, помножте верхню і нижню частину лівої частки на 2 і зверху і знизу правого дробу на 5, щоб отримати версію задачі, яка має 10 у знаменнику обох дроби. Це дає:

\ frac {8} {10} - \ frac {5} {10} = \ frac {3} {10}

Показники, частки та віднімання

При діленні двох чисел, включаючи однакову основу та різні показники ступеня, віднімається грати, тому що ви віднімаєте показник степеня в дивіденді від показника в дільнику, щоб отримати результат. Наприклад,

10^{13} ÷ 10^{-5} = 10 ^{13-(-5)} = 10^{18}

Тут корисно пам’ятати, що ділення на число, підняте до від’ємного степеня 10, рівносильне множенню на число, підняте до того самого числа без від’ємного знака. Тобто ділення, скажімо, на 10 −3, або 0,001, це те саме, що множити на 103, або 1000.

Teachs.ru
  • Поділитися
instagram viewer