Як вітрові турбіни впливають на навколишнє середовище позитивно?

Енергія вітру - це швидко розростається джерело відновлюваної енергії. Перехід до більш чистої енергії може допомогти очистити повітря, зменшивши рівень астми та інші загрози здоров’ю людини. Вітроенергетика пропонує різноманітні додаткові екологічні переваги, включаючи зменшення викидів парникових газів, і забезпечує надію на подальший розвиток у галузі стійких енергетичних ресурсів. Однак існують екологічні витрати, пов'язані з усіма джерелами енергії, а переваги вітроенергетики компенсуються власним переліком зобов'язань.

Менше забруднення

Однією з найважливіших переваг енергії вітру є зменшення забруднення повітря. Він виробляє електроенергію, не виділяючи забруднюючих речовин, що утворюються при спалюванні викопного палива: вуглекислого газу, ртуті та оксидів азоту та сірки. Енергія вітру також уникає радіоактивних відходів атомної енергетики та потенційних аварій. Однак переваги компенсуються видобуванням корисних копалин, включаючи рідкісноземельні метали, очищення рослинності для гребінкових вітрових решіток, використання енергії для виробництва та транспортування матеріалів та постійного шуму забруднення.

instagram story viewer

Енергоефективність

Ще однією перевагою енергії вітру є ефективність. Видобувати та переробляти викопне паливо енергетично дорого. Велика кількість енергії використовується для транспортування викопного палива з віддалених місць до місць їх використання. Електроенергія, що генерується вітром, ефективно передається лініями електропередач до пунктів використання або зберігання. Крім того, мала енергія вітру може вироблятися поблизу місця, де вона буде використовуватися, додатково підвищуючи ефективність. Однак будівництво ліній електропередач має велику екологічну ціну. Наприклад, загрози рідкісним вівчарським вівцям, втрата мальовничої цінності та ризик пожеж є одними з наслідків нової лінії в Південній Каліфорнії, яка просувалася спеціально для перевезення відновлюваних джерел енергії.

Переваги клімату

Глобальні зміни клімату є одним з найсерйозніших наслідків використання викопного палива. При спалюванні вугілля, нафти та природного газу виділяються парникові гази. Результат є глобальне потепління. Після завершення фаз виробництва та будівництва турбіни електроенергія виробляється через вітер не виробляє парникових газів і потенційно є важливим кроком до стабілізації клімат. Для ілюстрації, нещодавнє дослідження Національної лабораторії досліджень енергетики дійшло висновку, що збільшення відновлюваної енергії джерел до 25 відсотків західної енергетичної мережі США зменшить вуглецевий слід приблизно на 30 відсотків. Однак слід зазначити, що очищення рослинності, особливо лісів, для будівництва вітроелектростанцій призводить до втрати рослинності, що поглинає вуглець. Запасні установки, що працюють на викопному паливі, використовуються в періоди без вітру, що додатково компенсує економію.

Ефективне використання земель

Деякі турбінні решітки піддаються подвійному використанню, що робить їх використання землі потенційно більш ефективним. Встановлені високо над землею, вони дозволяють інше використання ландшафту. Поширеним прикладом є сільське господарство. У багатьох місцях на заході та в центральній частині США турбіни крутяться над випасом худоби та полів сільськогосподарських культур. Розміщення турбін в офшорах здебільшого усуває проблему землекористування, потенційно звільняючи простір для більш екологічно чистих видів використання, таких як середовище існування дикої природи та відпочинок на природі. Проте навіть офшорні вітроелектростанції викликають занепокоєння щодо морських ссавців, таких як:

  • рифи
  • водорості водоростей
Teachs.ru
  • Поділитися
instagram viewer