วิธีการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์ของบันทึก

ท่อนซุงตรงอาจไม่ใช่ทรงกระบอกที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งหมายความว่าหากคุณถูกขอให้ค้นหาปริมาตรของบันทึก คุณสามารถใช้สูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกเพื่อประมาณค่าที่ใกล้เคียงมาก แต่ก่อนที่คุณจะใช้สูตรนี้ได้ คุณต้องทราบความยาวของบันทึกและรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของบันทึกด้วย

ใช้สูตรปริมาตรของทรงกระบอกวี​ = π × ​r2 × ​ห่าที่ไหนวีคือปริมาณของบันทึกrคือรัศมีของล็อกและห่าคือความสูง (หรือถ้าคุณต้องการ ความยาวของมัน; ระยะเส้นตรงจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง)

หากคุณทราบรัศมีของบันทึกแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2 ได้เลย แต่ถ้าคุณวัดหรือได้รับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงแล้ว คุณต้องหารด้วย 2 ก่อนเพื่อให้ได้รัศมีของท่อนซุง ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับแจ้งว่าท่อนซุงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ฟุต รัศมีของท่อนซุงจะเป็น:

ในการทำงานสูตรปริมาตรของทรงกระบอก คุณจะต้องรู้ความสูงของทรงกระบอกด้วย ซึ่งสำหรับท่อนซุงนั้นจริงๆ แล้ว ความยาวจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง สำหรับตัวอย่างนี้ ให้ความยาวของท่อนซุงเป็น 20 ฟุต

ที่ไหนวีคือปริมาณrคือรัศมีของล็อกและห่าคือความสูง (หรือในกรณีนี้คือความยาวของบันทึก) หลังจากการแทนที่รัศมีและความยาวของตัวอย่างของคุณ ให้ล็อกอินเข้าสู่สูตร คุณมี:

instagram story viewer

ลดความซับซ้อนของสมการเพื่อหาปริมาตรวี. ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถแทนที่ 3.14 สำหรับ π ซึ่งให้:

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer