รายชื่อไอเดียนิทรรศการวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8

งานแสดงสินค้าวิทยาศาสตร์เกรดแปดเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาพบว่าน่าสนใจเป็นการส่วนตัว การเลือกหัวข้อที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากทั้งโครงการขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อนั้นเหมาะสำหรับการวิจัยหรือไม่และจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจ เมื่อเลือกหัวข้อ ให้พิจารณาสิ่งที่คุณพบว่าสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นการส่วนตัวและสร้างแนวคิดจากที่นั่น

ชีววิทยาซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่แปด หัวข้อนิทรรศการวิทยาศาสตร์ชีววิทยาที่เหมาะสมเกรดแปดบางหัวข้อ ได้แก่ "พืชต้องการแสงมากแค่ไหนในการอยู่รอด" "เงื่อนไขใดเหมาะสำหรับ ปลูกรา?" "พบดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่ไหน" "ปุ๋ยมีผลต่อพืชที่กำลังจะตายอย่างไร" และ "พืชบางชนิดผลิตออกซิเจนมากกว่า คนอื่น?"

เคมีคือการศึกษาสสารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เคมีเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 ที่สนใจทดลองเปลี่ยนแปลงสสารด้วยกระบวนการทางเคมี แนวคิดบางหัวข้อสำหรับโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์อาจเป็น "คุณละลายเกลือในน้ำได้เร็วแค่ไหน" “ทำยังไง น้ำเปลี่ยนจากก๊าซเป็นของแข็ง?" "น้ำทะเลสามารถแยกเกลือออกจากน้ำได้หรือไม่" และ "สารเคมีชนิดใดดับไฟได้มากที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพ?"

instagram story viewer

วิทยาศาสตร์กายภาพครอบคลุมฟิสิกส์และโลกกายภาพ โครงการวิทยาศาสตร์กายภาพเหมาะสำหรับนักเรียนเกรดแปดที่สนใจเครื่องจักรและวิธีการทำงาน แนวคิดโครงการบางอย่างอาจรวมถึง "รอกทำให้การยกน้ำหนักง่ายขึ้นได้อย่างไร" "เครื่องผสมชนิดใดที่เหมาะกับงานที่แตกต่างกันมากที่สุด" "พื้นผิวใดดีที่สุดสำหรับการลงน้ำหนัก" "โลหะชนิดใดที่นำความร้อนได้ดีที่สุด" และ "ทาได้ช่วยป้องกัน สนิม?"

พฤติกรรมศาสตร์เป็นโลกที่น่าสนใจของการศึกษาว่าเหตุใดผู้คนจึงประพฤติตนในแบบที่พวกเขาทำ โครงการวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 เนื่องจากสามารถใช้เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นวิชาทดสอบได้ แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่เป็นไปได้คือ "ดนตรีส่งผลต่อความจำอย่างไร" "สิ่งที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองของผู้คน?" "เท่าไหร่ที่เรา เชื่อในความทรงจำ" "สภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับการเรียนรู้คืออะไร" และ "ผู้คนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างรสชาติของอาหารแต่ละยี่ห้อได้หรือไม่"

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer