Vad är styrkan för två magneter tillsammans?

Magneter kan kombineras för att antingen minska eller öka sin styrka, beroende på deras orientering mot varandra. Att kombinera två lika magneter fördubblar inte styrkan, men det kommer nära.

Kombinera N-till-S

Om norrsidan av en magnet kombineras med södra sidan av den andra så att polerna är orienterade N-S-N-S, då kommer styrkan att vara nästan dubbelt så stor som en enda magnet, om de har samma form och styrka.

Mindre än dubbelt

Anledningen till att det inte kommer att fördubblas exakt är att magneterna inte upptar samma utrymme. Även om fältstyrkorna är additiva är fältstyrkan på den övre ytan av den kombinerade magneten ett avstånd bort från den andra magneten - nämligen bredden på den övre magneten bort - så att den fulla effekten av bottenmagneten inte är känt.

Kombinera N-N

Om de två magneterna kombineras så att samma poler är vända, kommer deras magnetiska styrka att minskas kraftigt. De kommer inte att avbrytas helt, med samma argument som ovan: de upptar inte samma utrymme.

Annullering

instagram story viewer

En student kan förvänta sig att kombinerade magneter skulle avbrytas, som elektriska laddningar. Men magnetfält är istället additiva.

Intuition

Observera att magnetism kan ses löst som skapad av de cirklar som elektroner gör i sina banor. Om riktningen för dessa banor är slumpmässig kommer de att avbryta varandra. Om de alla är orienterade i samma riktning är deras effekt kumulativ och fältstyrkan är additiv.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer