Hur man beräknar hydrauliskt cylindertonnage

En hydraulcylinder kan utöva enorma krafter på grund av hur vätskor verkar under tryck. Med lite enkel geometri kan du beräkna en cylinderkraft i pund eller ton. Pundkraften är produkten av vätsketrycket i psi multiplicerat med kolvens tvärsnittsarea. För att få den hydrauliska cylinderns tonnage, dela pundkraften med 2000.

Mät diametern på hydraulcylinderns kolv med linjalen. Om änden på cylindern har en sadel eller annan koppling, mät den faktiska kolvdiametern och inte beslaget, eftersom beslaget kan vara större än kolven.

Beräkna kolvens tvärsnittsarea genom att kvadrera diametern, multiplicera resultatet med pi (3.14) och dela sedan detta resultat med 4. Till exempel, för en kolv med en 5-tums diameter, kvadrat 5, multiplicera resultatet med 3,14 och dela sedan med 4 för att få 19,625 kvadratmeter.

Beräkna cylinderns tonnage genom att multiplicera tvärsnittsarean som beräknats ovan med hydraulpumpens tryckkapacitet, som anges i pumpspecifikationerna. Om du till exempel använder exemplet ovan och en pump på 1000 psi, multiplicerar du 19,625 med 1000, vilket ger dig 19,625 pund kraft. För att konvertera från pund till ton, dela detta resultat med 2000 för att få 9,8 ton.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer