Effekten av temperatur på aktiveringsenergi

Aktiverings energi är den mängd kinetisk energi som krävs för att sprida en kemisk reaktion under specifika förhållanden i en reaktionsmatris. Aktiveringsenergi är en blank term som används för att kvantifiera all kinetisk energi som kan komma från olika källor och i olika energiformer. Temperatur är en måttenhet för värmeenergi, och som sådan påverkar temperaturen den omgivande och ovan omgivande kinetiska miljön för en reaktion.

Fungera

Temperaturen i sig är inget annat än en kvantifiering av värmeenergi. Som ett mått på energi kan temperaturen användas som en av vad som kan vara flera energiinmatningsvägar som hjälper en reaktionsmatris att nå sin aktiveringsenergi. Högre eller lägre temperatur höjer och sänker ytterligare energikrav för att uppnå en reaktion.

Typer

Det finns olika typer av temperaturer, såsom Kelvin, Celsius och Fahrenheit. Dessa temperaturtyper är inget annat än olika skalor där termisk energi mäts - varje skala med sin egen densitet av termisk kinetik per enhet. Som sådan uttrycks aktiveringstemperatur för kemisk reaktion vanligtvis i Joule, med eventuella värmetemperaturvärden omvandlade från deras respektive skalor till Joules-enheter.

instagram story viewer

Effekter

Generellt sett är aktiveringsenergin för en reaktion över omgivande energinivåer inom vilken reaktionsmatris som helst. Denna aktiveringsenerginivå kan nås genom att lägga till elektriska, ljus, termiska och andra former av energi. Eftersom mer energi vanligtvis krävs för att en reaktion ska inträffa, kommer temperaturen att höja reaktionen närmare dess aktiveringsenergibehov. Minskande värme tjänar vanligtvis till att fördröja en reaktion.

Överväganden

Eftersom kemiska reaktioner uppstår är det vanligt att exoterma mekanismer äger rum. Dessa producerar värme och ökar därmed temperaturen och reaktionshastigheten som en följd. Denna exponentiella effekt är av stor oro, eftersom en ökande reaktionshastighet kan orsaka oförutsedd energiproduktion och leda till förlust av reaktionskontroll eller skada på reagensen i matrisen sig.

Varning

Som med alla kemirelaterade reaktionsmekanismer bör man vara mycket försiktig när man applicerar termisk energi eller reducerar den från en reaktion. Att reducera bortom en viss punkt kan orsaka materialförlust eller till och med överdrivna sekundära reaktionsprodukter. Vidare kan överdriven temperatur också resultera i ytterligare reaktionskonvolution, vilket kan leda till oönskade reaktionsprodukter och till och med personskada om reaktionen når en flampunkt.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer