Vad är en kondenserande enhet?

Kondenseringsaggregat är välbekanta temperaturkontrollanordningar i kylskåp, luftkonditioneringsapparater, värmepumpar och kylaggregat. De flyttar energi i form av värme genom att komprimera en gas som kallas "köldmedium" och sedan pumpa den genom ett system av spolar och använda luften runt spolarna för att värma upp och kyla utrymmen. Elektroniska reglage, fläktar, pumpar och spolar hanterar kondensorns arbete.

Kondensorer applicerar gas på gas tills det blir en vätska - tvingar energi ut som värme - och sedan cirkulera den kylda vätskan genom ett slutet system där det absorberar värme när det återgår till kompressor.

De första kondensorerna konverterade "isboxen" till ett "kylskåp" och härledde namnet från den gas som användes av kondensorn som satt ovanpå apparaten.

Kondensorer innehåller en kompressor, köldmedium, en eller flera pumpar, fläktar och ett slangsystem för att hantera köldmediets flöde.

Alla kondensorer är "värmeväxlare;" fläktar tvingar luft över metallspolarna för att svalna områden "utåt" från kondensorn, eller den ventileras på "retur" (varm) sida.

instagram story viewer

Kondensoraggregat underlättar att bo och arbeta i områden som en gång ansågs vara obeboeliga, värme pumpar ger effektiv uppvärmning för tempererade områden och kylning förlänger de lättförgängliga livslängden mat.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer