Hur man dimensionerar gasledningar

Att dimensionera industriella gasledningar korrekt är avgörande för såväl processdrift som säkerhet. Om en gasledning inte är dimensionerad ordentligt kan vätskeöverföring utgöra en flaskhals i processen. Allmän tumregel rekommenderad hastighet för vätska i en gasledning är 90-100 fot per sekund. Denna flödeshastighet används för att beräkna den önskade rördiametern och används för att bestämma och bekräfta processvolymflödeskraven.

Bestäm önskad volymflöde baserat på processdesignförhållanden. Processingenjörer tillhandahåller vanligtvis denna information, men för demonstrationsändamål antar att det finns ett gasflöde som krävs på 100 000 kubikfot per timme vid 200 psi (pund per kvadrattum).

Bestäm rördiametern baserat på en rekommenderad gashastighet på 95 fot per sekund. Hastigheten måste omvandlas till fot per timme genom att det rekommenderade hastighetsvärdet multipliceras med 3600 (3600 sekunder motsvarar en timme). Detta beräknas till 95 x 3 600 eller 342 000 fot per timme.

Dela den erforderliga volymflödet (100.000 kubikfot per timme) med hastigheten för att bestämma tvärsnittsarean för den erforderliga motsvarande rördiametern. Detta är 100.000 dividerat med 342.000 vilket är 0.29 kvadratfot.

instagram story viewer

Bestäm den nödvändiga inre rördiametern från tvärsnittsområdet. Beräkningen använder formeln A = (d2) ∏ / 4 där "A" är tvärsnittsarean, "d" är den inre diametern i fötter och ∏ är Pi som är 3.1416. Eftersom "A" är känt blir formeln √ (A x 4 / ∏) = d. Sätt in siffrorna i formeln och beräkna en diameter på 0,60 fot som kan rundas upp till en innerdiameter på 8 tum.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer