Hur man hittar en kubisk fot

En kubikfot är en måttenhet som representerar volym eller hur mycket utrymme en solid figur upptar. Det är lätt att beräkna kubikfot av en kub men du kan också enkelt bestämma kubikfot för en sfär eller cylinder. Ekvationen för en kubs volym är längd x bredd x höjd, medan ekvationen för en sfärs volym är 4/3 π (radie ^ 3); volymen på en cylinder kan bestämmas av ekvationshöjden x π (radie ^ 2).

Multiplicera resultaten från steg 1, 2 och 3. Det gör ingen skillnad i vilken ordning du multiplicerar siffrorna. Till exempel, om längden, bredden och höjden på din kub är 10, 12 respektive 14 fot, så är kubens volym 10 x 12 x 14, vilket motsvarar 1680 kubikfot.

Bestäm din sfärs radie i fötter. Radie är avståndet från centrum till ytan på sfären. Hitta kubikvärdet för radien eller radien till den tredje effekten. Till exempel, om din radie är 3 fot, är radien till den tredje effekten 27 kubikfot.

Multiplicera resultatet av steg 1 med pi, vilket är en konstant som ungefär motsvarar 3,14. Genom att använda exemplet från steg 1 är att multiplicera 27 kubikfot med 3,14 84,78 kubikfot.

instagram story viewer

Multiplicera resultatet av steg 2 med 4/3. Fortsätt exemplet från steg 2 och multiplicera 84,78 kubikfot med 4/3 är lika med 113,04 kubikfot.

Bestäm radien på cylinderns cirkulära yta i fötter. Radien är avståndet från mitten av den cirkulära ytan till cirkelns kant. Kvadratera radien. Till exempel, om radien är 2 fot, så är det kvadratiska värdet 4 kvadratmeter.

Multiplicera resultatet av steg 1 med pi (3.14). Med hjälp av exemplet från steg 1 är 4 kvadratmeter multiplicerat med 3,14 12,56 kvadratmeter.

Bestäm cylinderns höjd och multiplicera med resultatet av steg 2. Till exempel, om höjden på cylindern som används i steg 2 är 10 fot ger multiplicering av detta med resultatet från steg 2 en volym på 125,6 kubikfot.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer