Enheter som används för att mäta klorofyll

Växter, alger och olika fytoplankton innehåller klorofyll i sina celler. Denna viktiga del av cellernas molekylära sammansättning styr fotosyntesprocessen i organismen eller växten. Forskare testar ofta klorofyllnivåer i prover av ytvatten från sjöar, floder och vattendrag samt i växtlivet. Testresultaten visar de nuvarande förhållandena och näringsnivåerna som påverkar provet.

Att mäta nivåerna av klorofyll hjälper till att bestämma tillståndet hos en organism och vattenkvalitet. Höga nivåer av klorofyll indikerar vanligtvis att provet innehåller mycket näringsämnen, vanligtvis kväve och fosfor. Onormalt låga nivåer av klorofyll skulle indikera eventuell förorening, septiskt systemläckage eller avrinning i området. Vanligtvis samlas prover in och jämförs över tid för att spåra förändringar i provområdet.

Spektrofotometri och högpresterande vätskekromatografi (HPLC) är två metoder som används för att mäta mängden klorofyll i ett vattenprov. Vatten samlas upp och filtreras för att isolera organismer som innehåller klorofyll. Cellerna i dessa organismer bryts för att extrahera klorofyllen. Det uppsamlade provet placeras i en acetonlösning. Provet analyseras antingen genom spektrofotometri eller HPLC-metoden. Spektrofotometri innebär att man tittar på klorofyllens absorberande eller fluorescerande egenskaper. Provet kan också analyseras med HPLC-metoden. De två testmetoderna för mätning mäter provets fluorescerande kapacitet. Proverna exponeras för en viss ljusvåglängd (vanligtvis 663 och 645 nm), vilket får klorofyllen att reagera genom att avge en högre våglängd.

instagram story viewer

Du kan använda en mätare för att testa klorofyllnivåer, vanligtvis av levande växter. Två LED-lampor lyser på provets yta, troligen ett växtblad. Det röda LED-ljuset har en toppvåglängd på 650 nm och infraröd LED vid en topp av 940 nm. En del av ljuset absorberas av klorofyllen; resten absorberas genom hela provet. Andelen klorofyll till andra mått i provet beräknas inom mätaren och visas som en godtycklig enhet mellan 0 och 199.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer