Vad orsakar skumning i en destillationskolonn?

Skumning i en destillationskolonn är expansionen av vätska som ger hög kontakt mellan vätska och ånga. Även om en av de minst vanliga orsakerna till att destillationskolonn inte fungerar, kan skumning öka tills vätskan i en bricka blandar sig med vätskan på ovannämnda bricka i en process som kallas inneslutning. Denna process minskar ång-vätska-jämvikten och bromsar destillationsprocessen. Överdrivet skum kan ha många orsaker.

Naturligt förekommande ringpolymerer och ytaktiva ämnen (föreningar som minskar vätskans ytspänning), partiklar av fasta ämnen som tillsätts blandningen och korrosionspartiklar som ackumuleras när delarna till mekanismen åldras hjälper till att producera oönskade skum.

Utformningen, skicket och placeringen av brickorna som används i kolumnen kan bidra till ett skummande problem. Ett exempel är när det övergripande frigöringsutrymmet inte är tillräckligt högt. Det betyder att brickorna inte är åtskilda tillräckligt långt över varandra för att hålla vätskan i bottenbrickorna från att skumma upp i de övre brickorna.

instagram story viewer

Påverkan av stora mängder vätska från matarslangen som faller in i mindre delar av sumpen skapar skum. Ju högre droppe desto mindre skum skapas. Detta tillstånd är mer av ett problem i kolonnkärlbrickor där vätskan faller som ett vattenfall än i kolumnkärlpaket där vätskan faller mer som regn.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer