Hur beräknas pH?

PH-skalan mäter koncentrationen av vätejoner och hydroxidjoner för att bestämma hur basisk eller sur lösning är på en skala mellan noll och 14. Om du vill veta hur du beräknar pH måste du förstå att ju högre tal desto mer grundläggande är lösningen. Omvänt har de starkaste syrorna siffror närmare noll. Sura lösningar har en större koncentration av vätejoner och basiska lösningar har en högre koncentration av hydroxidjoner. Eftersom pH är baserat på logaritmer betyder en minskning med en att syran är 10 gånger surare, och en ökning i en betyder att den är 10 gånger mer basisk.

Vatten (H2O) kan lossna i en vätejon och en hydroxidjon. Därför är den varken sur eller basisk och har ett pH på sju. Vätejoner representeras som H + och hydroxidjoner representeras av OH-.

Det finns två sätt att beräkna pH för en lösning. En är med väte och den andra är hydroxid. Beräkna koncentrationen av väte (H +) joner genom att dela molekylerna av vätejoner med volymen, i liter, av lösningen. Ta den negativa loggen för detta nummer. Resultatet ska vara mellan noll och 14, och detta är pH. Till exempel, om vätekoncentrationen är 0,01, är den negativa loggen 2 eller pH. Ju starkare syra desto mer frätande lösning.

instagram story viewer

Lösningens pH kan också bestämmas genom att hitta pOH. Bestäm koncentrationen av hydroxidjoner genom att dividera hydroxidmolekylerna med lösningsvolymen. Ta den negativa loggen för koncentrationen för att få pOH. Subtrahera sedan detta tal från 14 för att få pH. Till exempel, om OH-koncentrationen av en lösning var 0,00001, ta den negativa loggen på 0,00001 så får du fem. Detta är pOH. Subtrahera fem från 14 så får du nio. Detta är pH.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer