Användningar för väte-3

Väte-3, eller tritium, är en sällsynt, radioaktiv isotop av väte. Den består av en kärna av en proton och två neutroner. Den milda strålningen från tritium gör ämnet användbart i kommersiella, militära och vetenskapliga strävanden. Det är också relativt säkert, eftersom strålningen det avger inte kan tränga igenom mänsklig hud.

Tritium används för att driva kärnfusionsreaktioner. När tritium smälts samman med deuterium, frigörs en annan isotop av väte, massiva mängder atomenergi. En tillämpning av denna typ av reaktion är i kontrollerade fusionsreaktorer, som en dag kan användas för att producera el. Fusionsreaktioner kan också användas för att skapa kärnvapen.

Tritium kan användas för att skapa självförsörjande ljuskällor. Kemikalier som kallas fosfor avger ljus när de kommer i kontakt med elektronerna, även kända som betapartiklar, som strålar ut från tritium. Dessa lampor är inte ljusa, men de är användbara för upplysta skyltar och för skjutvapen för nattbruk.

Tritiums radioaktivitet gör det också användbart för forskare eftersom det kan användas för att analysera kemiska reaktioner som ett radioaktivt spårämne. Genom att ersätta stabila väteatomer i en molekyl med en tritiumatom kan forskare förstå reaktionens resultat genom att spåra strålningen som ges av tritium.

instagram story viewer
Radioaktiva spårämnen måste vara isotoper av atomen de ersätter; det betyder att de måste ha samma antal protoner. Eftersom väte är en mycket vanlig atom kan tritium användas i en mängd olika testreaktioner.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer