Hur man beräknar diametern på en rektangel

Undersök T-fyrkanten och se till att de två delarna möts i en 90 graders vinkel.

Rita en rektangel som fyller ungefär ett halvt pappersark. Använd T-fyrkanten som en guide för att göra alla fyra vinklar räta vinklar. Se till att motsatta sidor av din rektangel är parallella och lika långa.

Rita en diagonal mellan två motsatta hörn med T-fyrkanten.

Mät längden på varje sida till högsta precision med T-kvadrat och skriv värdena nära respektive sidor. Märk sidorna: markera vilken sida som helst "A, "märk intilliggande sida (mittemot hypotenusen)"B, "och gör hypotenusen"H."

härledd från Pythagoras teorem, för att beräkna triangelns hypotenus. Kvadratera värdena för A och B, lägg sedan i rutorna tillsammans. Beräkna värdet av H genom att använda en miniräknare för att hitta kvadratroten av den resulterande summan. Värdet av H, diagonalens längd, är också diametern på rektangeln som bildas av de två trianglarna.

Mät längden på hypotenusen med T-kvadraten och jämför mätningen med det beräknade värdet.

instagram story viewer

En infödd i Toronto, Michael Merry, började skriva om hälsa och fitness 2010. Han bidrar till LIVESTRONG.COM, eHow och Answerbag.com. Merry har en omfattande bakgrund inom kemisk och metallurgisk forskning, fysik, kärnstrålningsanalys och tillhörande teknik. Han är en ivrig amatörastronom, skicklig schackspelare och en hälso- och fitnessentusiast. Michael har en kandidatexamen från Ryerson University.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer