Hur man beräknar variationskoefficienten

Variationskoefficienten (CV), även känd som "relativ variabilitet", är lika med standardavvikelsen för en distribution dividerad med dess medelvärde. Som diskuteras i John Freunds "Mathematical Statistics" skiljer sig CV: n från avvikelsen i det genomsnittet "Normaliserar" CV på ett sätt, vilket gör det enhetligt, vilket underlättar jämförelse mellan befolkningar och distributioner. Naturligtvis fungerar CV inte bra för populationer som är symmetriska om ursprunget, eftersom medelvärdet skulle vara så nära noll, vilket gör CV ganska högt och flyktigt, oavsett varians. Du kan beräkna CV utifrån exempeldata för en befolkning av intresse, om du inte känner till variationen och medelvärdet för befolkningen direkt.

Beräkna medelvärdet med hjälp av formeln? =? x_i / n, där n är antalet datapunkter x_i i provet, och summeringen är över alla värden på i. Läs i som ett prenumeration på x.

Till exempel, om ett urval från en population är 4, 2, 3, 5, så är medelvärdet 14/4 = 3,5.

Beräkna provvariansen med formeln? (X_i -?) ^ 2 / (n-1).

instagram story viewer

Till exempel, i ovanstående provuppsättning är provvariansen [0,5 ^ 2 + 1,5 ^ 2 + 0,5 ^ 2 + 1,5 ^ 2] / 3 = 1,667.

Hitta provets standardavvikelse genom att lösa kvadratroten av resultatet från steg 2. Dela sedan med provets medelvärde. Resultatet är CV.

Fortsätter med ovanstående exempel,? (1.667) /3.5 = 0.3689.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer