Hur man beräknar procent av avkastning

En procent av avkastningen är en term som används för att beskriva en avkastning i förhållande till det ursprungliga beloppet. Procent avkastningen används oftast vid investering för att jämföra investeringar av olika storlek. Eftersom procentavkastningen mäter avkastningen baserat på det ursprungliga beloppet kan du använda samma formel för att rättvist jämföra investeringar av olika storlek. För att beräkna avkastningsprocenten måste du veta den ursprungliga investeringen och slutbeloppet. Slutbeloppet kan vara nuvärdet av investeringen eller det belopp som du sålde investeringen för.

Dela slutbeloppet med startbeloppet. Om du till exempel började med en investering på 44 000 $ och slutade med ett värde på 54 000 $ skulle du dela 54 000 $ med 44 000 $ för att få 1,2273.

Subtrahera 1 från föregående stegs resultat för att hitta avkastningen uttryckt som ett decimal. I det här exemplet skulle du ta 1 bort från 1.2273 för att få 0.2273.

Multiplicera avkastningen från föregående steg med 100 för att konvertera till en avkastningsprocent. I det här exemplet skulle du multiplicera 0,2273 med 100 för att hitta att du har en avkastning på 22,73 procent.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer