Hur man beräknar ett Sigma-värde

Lägg till en uppsättning data och dela med antalet värden i uppsättningen för att hitta medelvärdet. Tänk till exempel på följande värden: 10, 12, 8, 9, 6. Lägg till dem för att få totalt 45. Dela 45 med 5 för att få ett medelvärde av 9.

Subtrahera medelvärdet från varje enskilt värde. I det här exemplet skulle du utföra följande operationer: 10 - 9 = 1 12 - 9 = 3 8 - 9 = -1 9 - 9 = 0 6-9 = -3

Kvadratera varje svar från steg två.

Lägg till dina svar från steg tre. För detta exempel, lägg till 1, 9, 1, 0 och 9 för att få totalt 20.

Subtrahera en från urvalsstorleken. Provstorleken här är 5, så 5-1 = 4.

Dela upp summan från steg fyra med ditt svar från steg 5. Därför skulle du dela 20 med 4 för att få 5.

Ta kvadratroten av ditt svar från steg sex för att hitta sigma-värdet eller standardavvikelsen. I det här exemplet tar du kvadratroten på 5 för att hitta ett sigma-värde på 2.236.

Charlotte Johnson är musiker, lärare och författare med en magisterexamen i utbildning. Hon har bidragit till en mängd olika webbplatser som specialiserat sig på hälsa, utbildning, konst, hem och trädgård, djur och föräldraskap.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer