Hur du bestämmer din CLEP-poäng

Testet på examensprogrammet på högskolanivå ger dig högskolekredit för ämnen du redan vet om din poäng uppfyller kraven. CLEP-testet använder en skala som resulterar i en poäng mellan 20 och 80. Det är svårt att bestämma praxis för CLEP. Istället kan du avgöra om du uppnått ett passeringsresultat på övningen CLEP.

Fråga din studentrådgivare vad avgränsningen är för att klara poäng på CLEP-testet. Passeringspoängen kan variera för varje skola men är vanligtvis 50, vilket är den skalade poängen och inte en procentsats.

Ta övningstestet och använd sedan knappen för att kontrollera dina svar. Markera varje fråga som du svarade fel.

Subtrahera antalet felaktiga svar från det totala antalet frågor för att få antalet korrekta svar och dela sedan det antalet med det totala antalet frågor. Till exempel ger 45 korrekta svar av totalt 60 frågor dig 0,75.

Konvertera talet till en procent genom att multiplicera det med 100. Multiplicera till exempel 0,75 med 100 för att få 75 procent. Om din andel är mer än 65 har du förmodligen klarat. Du kan inte få en skalad poäng på övningstestet, varför du måste använda en procentsats för att mäta hur bra du gjorde på testet.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer