Vad är användningen av en nivå titrering

Titrering är en laboratorieteknik som används för att ta reda på koncentrationen av ett visst material i en oidentifierad lösning. De olika metoderna som används för att göra titrering kategoriseras enligt det reagens som används och dess reaktion med den okända lösningen. En reglerad volym av ett känt reagens tillsätts i den okända lösningen och resultatet avslutas på basis av reaktionerna såsom elektrisk mätning eller färgförändring. Titrering är i allmänhet förknippad med experiment på skolnivå men har breda tillämpningar inklusive hälso- och sjukvård, färgtillverkning, kosmetik industrier, livsmedelsindustri, juiceproducenter, tillverkning av rengöringsmaterial, gruvföretag, vattenanläggningar, mjölkgårdar, vingårdar och mycket annat Mer.

Branscher som behöver bestämma pH, såsom livsmedelsindustrin, använder titreringsprocessen. Vissa livsmedel har till exempel ett pH-värde som inte är lämpligt för mänskligt bruk. Här används titreringen för att bestämma huruvida pH-värdet i livsmedlet är lämpligt för konsumtion.

instagram story viewer

Den industri som tillverkar rengöringsprodukter använder titrering för att avgöra om rengöringsmedel tar bort bakterier från en yta eller inte. Genom titrering är det möjligt att identifiera vilken rengöringsprodukt som har den surhetsgrad som krävs för att döda bakterier.

Titrering möjliggör enkel mätning av blodsockernivån. Allt du behöver är en bärbar testmaskin för blodsocker. Dessa maskiner innehåller remsor där du lägger en droppe blod. Reagenserna som finns på remsan blandas med ditt blod och den resulterande reaktionen visar glukosnivån i ditt blod.

Hemgraviditetssatsen använder också nivåtitrering för att ge resultat. Graviditetstester fungerar genom att detektera humant koriongonadotropin. Du måste lägga några droppar av urinprovet på testremsan. Om du är gravid kommer ett positivt resultat att visas i indikatorområdet som en färgförändring i urinen. Titreringsresultaten kan också bekräfta andra problem under graviditeten, såsom vitamin D-brist.

Vattnet i ett akvarium måste balanseras ordentligt för att fisken ska överleva. Om vattnet inte är balanserat eller om det förändras vattengenskaperna kan fisken dö. Vattentestningssatser finns tillgängliga som använder titrering för att kontrollera akvarievatten med avseende på pH-nivå, ammoniaknivå, fosfater, nitrater och nitrit i akvarievattnet. Genom att lägga till ett specifikt reagens i vattnet kan du märka att färgförändringen kommer att avslöja eventuella förändrade egenskaper hos akvarievattnet.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer