Fördelarna med avsaltningsväxter

Avsaltning är en process som skapar dricksvatten genom att extrahera salt och andra mineraler från havsvatten, bräckt grundvatten eller behandlat avloppsvatten. Avsaltning ger mellan 15 och 50 procent av dricksvatten i volym källvatten. Resten slutar som avfall, kallad "saltlake". Teknik har förbättrat avsaltningsanläggningens effektivitet och minskat kostnaderna med upp till 300 procent. Det finns många fördelar med avsaltning som gör det till en lovande teknik för en värld vars efterfrågan på rent vatten ständigt ökar.

Energibesparing

De distributionssystem som krävs för att pumpa vatten över hela stater förbrukar enorma mängder energi och genererar en hel del luftföroreningar. Strategisk placering av avsaltningsanläggningar minskar dessa energikostnader och minskar miljöpåverkan av vattendistribution. Även om dessa fördelar måste ställas mot det faktum att växterna själva kräver stora mängder el har framsteg gjorts inom anläggningsdesign som minskar miljöpåverkan av avsaltning växter. Den viktigaste av dessa förbättringar är att bygga avsaltningsanläggningar på samma plats som kraftverk, där de har ett symbiotiskt förhållande, var och en mildrar varandras miljö påverkan.

instagram story viewer

Torka lättnad

Under tider av svår torka skyddar vattnet som görs tillgängligt genom avsaltning mot vattenbrist.

Lantbruk

Ökad vattenförsörjning från avsaltningsanläggningar skulle minska kommunernas behov av att omdirigera vatten som behövs för jordbruket i tider med vattenbrist.

Fisklivsmiljöer

Fisklivsmiljöer urholkas när vatten från sjöar, floder och grundvatten avleds för mänskligt bruk. Ökade volymer vatten som erhållits genom avsaltning av havsvatten skulle möjliggöra återställande av dessa livsmiljöer. Dessa fördelar måste dock vägas mot den destruktiva inverkan som avsaltningsanläggningar har på det marina ekosystemet.

Självhållbarhet

För många kustsamhällen som har en otillräcklig lokal vattenförsörjning kan en avsaltningsanläggning befria dem från beroende av externa källor för sitt vatten. Lokal kontroll av vattenresurser är avgörande för samhällets förmåga att vara självförsörjande.

Diversifiering

När städer har olika källor för vatten är de mindre sårbara för svängningarna från någon källa. Detta möjliggör större ekonomisk stabilitet för kommunerna, större pålitlig tillgänglighet och mer enhetliga priser för konsumenten.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer