Specifik ledning vs. Ledningsförmåga

Specifik ledning och konduktivitet hänvisar båda till hur energi rör sig genom föremål. Villkoren kan tillämpas på många typer av energi, men brukar hänvisa till antingen värme eller el. Även om termerna ofta används omväxlande finns det en liten men viktig skillnad mellan dem.

Ledningsförmåga

Konduktans avser mängden energi som kan överföras genom ett material eller ämne. Flera egenskaper hos ett material spelar in vid bestämning är konduktans. Till exempel är material och ämnen som har många joniserade (elektriskt laddade) molekyler och atomer bättre att leda elektricitet. Konduktans är en uppskattning av mängden energi som ska kunna passera genom ett ämne under ideala förhållanden.

Ledningsförmåga

Konduktivitet mäter mängden energi som kan passera genom ett verkligt system, som en elektrisk krets. Medan en längd av koppartråd kan förväntas bära lika mycket energi som dess beräknade konduktans, andra faktorer som metallens renhet, dåliga anslutningar och jämn temperatur kan orsaka att den faktiska energimängden blir något mindre. När tråden har testats kan ledningsförmågan fastställas.

instagram story viewer

Specifik ledningsförmåga

Specifik ledningsförmåga är ett annat steg som krävs för att beskriva exakt hur ett system bär energi. Mätningen används oftast med hänvisning till hur el rör sig genom vattenlösningar. Konduktivitetstester av elektricitet genom olika flytande ämnen görs genom att placera elektroder i vardera änden av en tank i lösningen. Specifik ledningsförmåga tar hänsyn till elektrodernas yta för att säkerställa att mätningen av den genomförda strömmen är så exakt som möjligt.

Enheter

Konduktans mäts i mhos, ibland kallad siemens eller ohm, som faktiskt beskriver mängden motstånd som strömmen möter. Ju större mho-mätning, desto längre från en perfekt ledare är materialet. Denna typ av mätning kallas en ömsesidig mätning.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer