Hur man beräknar interstitiell hastighet

Interstitiell hastighet är ett mått på hur snabbt vatten rinner genom ett medium i en viss riktning. Att veta hur man beräknar interstitiell hastighet kan vara användbart i en rad olika situationer, till exempel vid utvärdering av ett vattenfilters effektivitet. Ekvationen för att bestämma vattenhastigheten är enkel att lösa när man känner till värdena för hydraulisk ledningsförmåga, hydraulisk lutning och porositeten hos mediet som vattnet passerar genom.

Ställ in den matematiska ekvationen V = (CG) / P. I denna ekvation representerar V interstitiell hastighet, C står för hydraulisk konduktivitet, G är den hydrauliska gradienten och P är mediumets porositet.

Sätt in värdena för den hydrauliska konduktiviteten, den hydrauliska gradienten och porositeten i ekvationen. Till exempel, om konduktiviteten är 100 fot per dag med en lutning på 10 fot och mediumets porositet är 0,01, så är ekvationen V = (100 X 10) /. 01.

Lös ekvationen genom att multiplicera konduktiviteten och lutningen. Dela sedan det numret med mediumets porositet. I exemplet med V = (100 X 10) /. 01 är den interstitiella hastigheten 100 000 fot per dag.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer