Hur fungerar aneroida barometrar?

En aneroidbarometer är ett instrument som hjälper till att förutsäga vädret. Den kan också användas för att upptäcka höjdförändringar. För att göra detta använder den förändringar i lufttrycket. När lufttrycket är lågt är dåligt väder mer troligt.

Inuti en aneroidbarometer är en liten kapsel. Denna kapsel har fått luften att pumpas ut ur den. När lufttrycket stiger komprimeras kapselns sidor. Kapseln är fäst vid spakar som rör en nål när lufttrycket pressar kapseln. En ratt bakom nålen berättar om lufttryck och höjd eller väderprognos.

En annan vanlig variant av barometer är en kvicksilverbarometer. Aneroidbarometern är på vissa sätt överlägsen detta. Kvicksilver är giftigt, så en kvicksilverbarometer kräver särskild hantering. En aneroidbarometer har de extra fördelarna med att vara mindre och lättare och lättare att röra sig säkert. Detta innebär att man kan transporteras i en bil eller på ett fartyg.

En aneroidbarometer är inte lika exakt som en kvicksilverbarometer. Det är bra för situationer där en allmän uppfattning om höjden eller överhängande väder behövs, men där en kvicksilverbarometer skulle vara osäker. För professionell väderprognos är dock en kvicksilverbarometer bättre.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer