Како пронаћи подручје троугла из његових врхова

До наћи површину троугла тамо где знате координате к и и три темена, мораћете да користите формулу геометрије координата: ареа = апсолутна вредност Ак (Би - Ци) + Бк (Ци - Аи) + Цк (Аи - Би) подељено са 2. Ак и Аи су к и и координате за врх А. Исто важи и за к и и ознаке Б и Ц темена.

Попуните бројеве за сваку одговарајућу комбинацију слова у формули. На пример, ако су координате врхова троугла А: (13,14), Б: (16, 30) и Ц: (50, 10), где је први број је к координата, а други и, испуните своју формулу овако: 13 (30-10) + 16 (10-14) + 50(14-30).

Одузми бројеве у загради. У овом примеру одузимање 10 од 30 = 20, 14 од 10 = -4 и 30 од 14 = -16.

Помножите тај резултат са бројем лево од заграда. У овом примеру множење 13 са 20 = 260, 16 са -4 = -64 и 50 са -16 = -800.

Уклоните негативни знак (-) са броја 302. Површина троугла је 302, пронађена из три темена. Будући да формула захтева апсолутну вредност, ви једноставно уклањате негативни знак.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer