Шта су врхови у математици?

А.темен је математичка реч за угао. Већина геометријских облика, било дводимензионалних, имају врхове. На пример, квадрат има четири темена, што су његова четири угла. Врх се такође може односити на тачку у углу или у графичком приказу једначине.

ТЛ; ДР (предуго; Нисам прочитао)

У математици и геометрији, а темена - множина темена је темена - је тачка у којој се секу две равне линије или ивице.

Врхови сегмената и углова линија

У геометрији, ако се два пресека линије пресецају, тачка на којој се две линије сусрећу назива се теменом. То је тачно, без обзира да ли се линије укрштају или се сусрећу у углу. Због овога, углови такође имају темена. Угао мери однос два сегмента линије, који се називају зрацима и који се сусрећу у одређеној тачки. На основу горње дефиниције, можете видети да је и тачка врх.

Врхови дводимензионалних облика

Дводимензионални облик, попут троугла, састоји се од два дела - ивица и темена. Тхе ивице су линије које чине границу облика. Свака тачка у којој се секу две равне ивице је врх. Трокут има три ивице - његове три странице. Такође има три темена, који су сваки угао где се две ивице спајају.

instagram story viewer

Из ове дефиниције такође можете видети да неки дводимензионални облици немају ниједан врх. На пример, кругови и овали су направљени од једне ивице без углова. С обзиром да не постоје одвојене ивице које се секу, ови облици немају темена. Полукруг такође нема темена, јер су пресеци на полукругу између криве и равне линије, уместо две равне линије.

Врхови тродимензионалних облика

Врхови се такође користе за описивање тачака у тродимензионалним објектима. Тродимензионални објекти су састављени из три различита дела. Узми коцку: свака од њених равних страница назива се а лице. Свака линија на којој се сусрећу два лица назива се ивица. Свака тачка на којој се спајају две или више ивица је врх. Коцка има шест квадратних лица, дванаест равних ивица и осам темена на месту где се три ивице спајају. Другим речима, сваки од углова коцке је врх. Као и код дводимензионалних објеката, неки тродимензионални објекти - попут сфера - немају врхове, јер немају пресечне ивице.

Врх параболе

Врхови се такође користе у алгебри. А. парабола је граф једначине која изгледа попут џиновског слова „У“. Једначине које производе параболе називају се квадратне једначине, и представљају варијације формуле:

и = ак ^ 2 + бк + ц

Парабола има један врх - било у доњој тачки „У“, ако се парабола отвара према горе - или у горњој тачки „У“, ако парабола се отвара према доле, попут наопаке „У“. На пример, доња тачка графикона једначина г. = Икс2 налази се у тачки (0,0). Графикон се подиже са обе стране ове тачке. Дакле (0,0) је врх графикона г. = Икс2.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer