Како израчунати основни МСЕ у АНОВА

У статистикама, анализа варијансе (АНОВА) је начин заједничке анализе различитих група података како би се видело да ли су повезани или слични. Један важан тест у оквиру АНОВА-е је грешка средњег квадрата (МСЕ). Ова величина представља начин процене разлике између вредности предвиђених статистичким моделом и измерених вредности из стварног система. Израчунавање основног МСЕ може се обавити у неколико директних корака.

Израчунајте укупну средњу вредност сваке групе скупова података. На пример, рецимо да постоје две групе података, скуп А и скуп Б, где скуп А садржи бројеве 1, 2 и 3, а скуп Б бројеве 4, 5 и 6. Средња вредност скупа А је 2 (проналази се додавањем 1, 2 и 3 заједно и дељењем са 3), а средња вредност скупа Б је 5 (проналази се додавањем 4, 5 и 6 заједно и дељењем са 3).

Одузмите средњу вредност података од појединачних тачака података и квадратну вредност која следи. На пример, у скупу података А, одузимањем 1 од вредности 2 добија се вредност -1. Квадрирањем овог броја (то јест, множењем њега самог) добија се 1. Понављање овог поступка за остатак података из скупа А даје 0 и 1, а за скуп Б бројеви су такође 1, 0 и 1.

instagram story viewer

Зброј свих квадратних вредности. Из претходног примера, сумирањем свих квадратних бројева добија се број 4.

Пронађите степене слободе грешке одузимајући укупан број тачака података степенима слободе за третман (број скупова података). У нашем примеру постоји шест укупних тачака података и два различита скупа података, што даје 4 као степен слободе грешке.

Збир грешака квадрата поделите са степеном слободе грешке. Настављајући пример, дељењем 4 са 4 добија се 1. Ово је средња квадратна грешка (МСЕ).

Узмите квадратни корен МСЕ. Закључујући пример, квадратни корен из 1 је 1. Према томе, корен МСЕ за АНОВА је 1 у овом примеру.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer