Како израчунати искривљеност

Након спровођења анкете или прикупљања нумеричких података о популацији, резултате треба анализирати како би вам помогли у доношењу закључака. Желите да знате параметре као што су просечни одговор, колико су различити били одговори и како су одговори дистрибуирани. Нормална расподела значи да, када се уцртају, подаци креирају звонасту кривуљу која је центрирана на просечни одзив и подједнако заостаје у позитивном и негативном смеру. Ако подаци нису усредсређени на просек и један реп је дужи од другог, дистрибуција података је искривљена. Количину искривљености података можете израчунати помоћу просека, стандардне девијације и броја тачака података.

Саберите све вредности у скупу података и поделите са бројем тачака података да бисте добили просек или средњу вредност. За овај пример ћемо претпоставити скуп података који укључује одговоре читаве популације: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 25, 26, 27, 36. Овај скуп има средњу вредност 14,6.

Израчунајте стандардну девијацију скупа података квадратом разлике између сваке тачке података и средње вредности, збрајањем свих тих резултата, затим дељењем са бројем тачака података и на крају узимањем квадрата корен. Наш скуп података има стандардну девијацију 11,1.

instagram story viewer

Пронађите разлику између сваке тачке података и средње вредности, поделите са стандардном девијацијом, коцките тај број, а затим додајте све те бројеве заједно за сваку тачку података. Ово је једнако 6,79.

Израчунајте средњу и стандардну девијацију из скупа података који је само узорак целокупне популације. Користићемо исти скуп података као и претходни пример са средњом вредности 14,6 и стандардном девијацијом 11,1, под претпоставком да су ови бројеви само узорак веће популације.

Пронађите разлику између сваке тачке података и средње вредности, коцките тај број, саберите сваки резултат, а затим поделите са коцком стандардне девијације. Ово је једнако 5.89.

Израчунајте искривљеност узорка множењем 5,89 са бројем тачака података, подељеним са бројем тачака података минус 1 и поново подељеним са бројем тачака података минус 2. Нагиб узорка за овај пример био би 0,720.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer