Kako izračunati naklon krivulje

Za izračun naklona krivulje morate izračunati odvod funkcije krivulje. Izpeljanka je enačba naklona premice, ki se dotika točke na krivulji, katere naklon želite izračunati. To je meja enačbe krivulje, ko se približuje navedeni točki. Obstaja več metod za izračun izpeljanke, vendar je pravilo moči najpreprostejša metoda in se lahko uporablja za večino osnovnih polinomskih enačb.

V prvotni enačbi prečrtajte konstante. Naklon je hitrost spremembe in ker se konstante ne spreminjajo, je njihov naklon enak 0, zato v izpeljanki ne bodo prisotne.

Moč vsakega izraza X pomnožite pred izrazom kot multiplikator in odštejte enega od prvotne moči, da dobite novo moč. Torej, 3X ^ 2 iz primera postane 2 (3X ^ 1) ali 6X, 4X pa postane 4. Ta dva koraka sta osnova pravila moči. Vzorčna izpeljana enačba se zdaj glasi 6X + 4 = 0.

Izberite točko prvotne krivulje, katere naklon želite izračunati, in v izpeljano enačbo vstavite koordinato X, da dobite vrednost naklona. V primeru bi bil naklon v točki (1,16) 10.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer