Kako ugotoviti, ali je spojina močan elektrolit

Ugotovitev, ali je spojina močan elektrolit, vam lahko pomaga pri nadaljnjem razlikovanju med različnimi vrstami kemičnih vezi, ki tvorijo spojine in molekule. Močan elektrolit je spojina, ki popolnoma disociira na pozitivne katione in negativne anione v raztopini. V raztopini dobro prevaja elektriko. Spojina je lahko močan elektrolit ali šibek elektrolit. Pomembno je, da jih lahko ločimo, saj imajo vsaka različne lastnosti.

Ugotovite, ali je spojina ionska ali kovalentna. Ionske spojine so običajno sestavljene iz kovin in nekovin. Kovine, razen vodika, se nahajajo levo od periodnega sistema, nekovine pa na desni strani. Primer ionske spojine je KCl ali kalijev klorid. Kovalentne spojine so običajno sestavljene iz nekovin. Primer je C2H6 ali etan. Če je spojina kovalentna, potem verjetno ni močan elektrolit. Ionske spojine so bolj verjetno močni elektroliti.

Analizirajte, ali je spojina močna kislina. Močne kisline so tudi močni elektroliti. Spojine, ki nastanejo iz elementov skupine 17, kot so HCl, HBr in HI, so močne kisline. Druge močne kisline vključujejo H2SO4, HNO3, HClO3 in HClO4.

instagram story viewer

Preučite, ali je spojina močna baza. Močne baze so tudi močni elektroliti. Spojine, ki nastanejo s hidroksidnim ionom, OH-, so običajno močne baze. Primeri vključujejo LiOH, NaOH, KOH, Ca (OH) 2 in Ba (OH) 2.

Ugotovite, ali je spojina tvorjena iz elementa skupine 1 ali 2 z elementom skupine 17. Takšne spojine so običajno ionske soli, ki so tudi močni elektroliti. Primeri vključujejo NaCl in KCl.

Zapomnite si močne elektrolite, ki nastanejo s cinkom in bakrom. Dve spojini, ki sta močna elektrolita, sta ionski spojini ZnSO4 in CuSO4. Če je spojina ena od teh, je to zagotovo močan elektrolit.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer