Razlika med halogenom in halogenidom

Drugi do zadnji stolpec periodnega sistema elementov spada med halogene, ki vsebujejo fluor, klor, brom in jod. V halogenidi halogeni tvorijo spojine z drugimi ioni.

Halogeni

Halogeni, vrsta atomskih elementov, igrajo vlogo v mnogih bioloških in industrijskih procesih. Zasedajo zadnji do zadnji stolpec periodnega sistema: Skupina 17 pri štetju prehodnih kovin, Skupina 7 pri štetju z valenčnimi elektroni.

Vrste

Med vsemi halogeni ima fluor najmanjše atomsko število in ima največjo reaktivnost. Sledi klor, sledi brom in nato jod. Astatin se v kemiji večinoma prezre; radioaktiven in redek, se v naravi ne pojavlja pogosto.

Halogenidne spojine in alkil halogenidi

Ko se halogeni kombinirajo z drugimi elementi, nastala spojina imenujemo halid. Na primer, halogen, pritrjen na molekulo alkana (halogen v vezi z ogljikovodikom), je alkil halid, znan tudi kot haloalkan.

Halogenidni ioni

V redkejši uporabi se beseda "halid" nanaša tudi na halogenski ion. Atomi halogena običajno pridobijo dodaten elektron. V kemijskem smislu to naredi ione.

instagram story viewer

Zanimivost

Primer halogenidovih ionov ne poiščite dlje od kuhinjske soli. Natrijev klorid, NaCl, vsebuje natrijeve ione in kloridne ione. Natrij v kuhinjski soli je izgubil en elektron, klor pa preveč. Zaradi tega se povežejo.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer