Kako interpolirati številke

Interpolacija vključuje uporabo vrednosti podatkov za izračun števila med njimi. To lahko storimo grafično ali z enačbo. Pomembno je vedeti, kako interpolirati številke, ker vam lahko pomaga bolje razumeti podatke, tako da poskuša določiti vrednosti podatkov, ki niso bile posebej podane v prvotnem nizu. Za interpolacijo potrebujete le nekaj sklopov vrednosti.

Naredite tabelo podatkovnih vrednosti, nato pa iz teh vrednosti ustvarite graf. Na primer, morda boste dobili podatke o številu študentov, ki v letih 2000, 2002, 2004 in 2006 niso opravili izpita iz matematike. Leta 2000 je propadlo 100 študentov. Leta 2002 je propadlo 90 študentov. Leta 2004 je propadlo 48 študentov. Leta 2006 je propadlo 32 študentov. Težava vas lahko zahteva, da z interpolacijo poiščete število študentov, ki v letu 2001 niso opravili preizkusa.

Z ravnilom naredite navpično črto od vrednosti x leta 2001 do črte grafa. Naredite vodoravno črto od točke na grafu do osi y. S to grafično interpolacijo boste morda ugotovili, da je približno 95 študentov v letu 2001 padlo na testu iz matematike.

instagram story viewer

Poznajte formulo za postopek linearne interpolacije. Formula je y = y1 + ((x - x1) / (x2 - x1)) * (y2 - y1), kjer je x znana vrednost, y neznana vrednost, x1 in y1 sta koordinati pod znano vrednostjo x, x2 in y2 pa koordinati nad x vrednost.

Zapišite si številke, ki jih boste dali v enačbo. Ker je vaša neznana vrednost x leto 2001, boste uporabili vrednosti v tabeli za leti 2000 in 2002. Torej je x = 2001, x1 = 2000, y1 = 100, x2 = 2002 in y2 = 90.

Vrednosti podatkov vnesite v formulo linearne interpolacije. Na primer, imate y = 100 + ((2001 - 2000) / (2002 - 2000)) x (90 - 100). Prejeli bi odgovor 95 študentov. Zato je v letu 2001 95 študentov padlo na izpitu iz matematike.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer