Kako izračunati dvostranski test

V inferencialni statistiki se hipoteze oblikujejo kot okvirni odgovori na raziskovalna vprašanja. Statistično hipotetično testiranje nam omogoča, da na podlagi vzorčnih statistik ocenimo hipoteze o populacijskih parametrih. Vrsta testiranja se razlikuje glede na raven merjenja vključenih spremenljivk. Če se domneva, da je parameter populacije večji ali manjši od neke vrednosti, se uporabi enostranski test. Kadar v raziskovalni hipotezi ni navedena smer, se uporabi dvostranski test. Dvostranski test bo pokazal, ali obstajajo razlike v vrednostih vključenih spremenljivk ali ne.

Zberite podatke za parametre populacije. Ugotovite, ali obstaja teoretična podlaga, ki kaže na določeno razliko v smeri parametrov. Določena razlika bi bila navedena z navedbo, da je vrednost ene spremenljivke višja ali nižja od vrednosti druge spremenljivke. Ti podatki vam omogočajo, da se odločite, ali je dvostranski test primeren.

Predpostavite glede stopnje merjenja spremenljivke, metode vzorčenja, velikosti vzorca in parametrov populacije. Uporabite te predpostavke za oblikovanje svojih hipotez. Vaša prva hipoteza bo vaša raziskovalna hipoteza ali H1. Ta hipoteza navaja razliko v spremenljivkah parametra populacije. Vaša druga hipoteza bo vaša ničelna hipoteza ali H0. Ta hipoteza je v nasprotju s hipotezo raziskave in navaja, da med povprečjem populacije in določeno vrednostjo ni razlike.

instagram story viewer

Izračunajte testno statistiko alfa. Alfa je raven verjetnosti, pri kateri je nična hipoteza zavrnjena. Alfa je običajno nastavljena na ravni .05, .01 ali .001, kar pomeni, da bo dopustna napaka 5%, 1% ali .1%. Za dvostranski test delite vrednost alfa z 2 in jo primerjajte z Z-statistiko, če je standardni odklon znan, ali t-statistiko, če standardni odklon ni znan.

Preizkusite ničelno hipotezo, da ugotovite, ali obstaja razlika med parametrom populacije. Cilj je zavrniti nično hipotezo, da bi zagotovili podporo raziskovalni hipotezi. Ko je vrednost verjetnosti manjša od alfa, zavrnemo nično hipotezo in podpremo hipotezo raziskave. Ko je vrednost verjetnosti večja od alfa, ne zavrnemo nične hipoteze.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer