Kako izračunati odklon naklona in azimuta

Nagibna in azimutna odstopanja so pomembni podatki v industriji vrtanja nafte. Nagib in azimut sodelujeta pri ustvarjanju stopinj za kote, ki so glede na smeri vkopavanja v tla. Nagibni odklon - imenovan msID - se nanaša na vertikalni odklon, medtem ko se azimutni odklon - ali msAD - nanaša na vodoravni odklon. Skupaj te vrednosti pomagajo kopačem nafte, v katero smer vrtati. Nagibna in azimutna odstopanja so natančneje razlike med dejanskimi in prednostnimi koti izvrtine.

Poiščite kot nagiba izvrtine vrtine v stopinjah. Uporabite instrument za merjenje vrtin, ki vam prikaže kot nagiba tako, da sililni instrument potisnete v tla. Preberite merilnik, da najdete kot. Popolnoma navpični kot ima stopnjo 0, vodoravni kot pa stopnjo 90.

Izračunajte nagibni odklon. Nagibni odklon je razlika v naklonu med načrtovano potjo vrtine in dejansko potjo vrtine. Ker že poznate kot v stopinjah za dejansko pot vrtine, morate najti kot v stopinjah načrtovane poti vrtine. Te informacije najdemo v načrtu izvrtine vrtine. Uporabite kotomer za merjenje kota v stopinjah.

instagram story viewer

Odštejte dejanski naklon poti vrtine od načrtovanega naklona poti vrtine, da ugotovite odstopanje v stopinjah. Če je na primer dejanski naklon poti vrtine 92 stopinj in je načrtovani naklon poti vrtine vodoraven ali 90 stopinj, je naklonsko odstopanje 2

Poiščite azimutni kot izvrtine vrtine v stopinjah. Azimut je vodoravna različica naklonskega kota. Kot naklona meri navpično smer, azimutni kot pa vodoravno smer. Ta meritev se nanaša na sever, vzhod, jug in zahod. To pomeni, da imajo vodoravne ravnine, obrnjene proti severu, stopnjo 0, medtem ko imajo vodoravne ravnine, obrnjene proti jugu, stopnjo 180. Vzhod ima 90 stopinj, zahod pa 270 stopinj.

Izračunajte azimutno odstopanje. Ta meritev je razlika med dejansko in načrtovano potjo vrtin. Preglejte načrte in poiščite kot azimutne vodoravne ravnine s pomočjo pomičnega kota.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer