Aké nástroje sa používajú v geografii?

Geografi používajú súbor špecializovaných nástrojov na opis, pochopenie a vysvetlenie štruktúry Zeme. Niektoré z týchto nástrojov majú dlhú históriu použitia v geografických vedách, ako sú mapy, kompasy a zememeračské prístroje. Ostatné nástroje využívajú výhody moderných technológií, ktoré umožňujú informačný vek a vesmírny vek, najmä globálne pozičné systémy. Geografia je základnou zručnosťou, či už vedie lode cez oceán, umiestňuje kozmonautov do vesmíru alebo poskytuje pokyny k domu starej mamy.

Mapy: Kresby krajiny

•••Wavebreakmedia Ltd / Wavebreak Media / Getty Images

Mapa je vo svojom jadre výkresom priestorovej oblasti na Zemi. Rôzne mapy slúžia rôznym funkciám. Najzákladnejšia mapa zobrazuje fyzické rysy oblasti, od svetovej mapy zobrazujúcej krajiny až po podrobnú pešiu mapu každej cesty na univerzitnom kampuse. Iné druhy máp môžu poskytnúť ďalšie údaje o regióne, napríklad farebne odlíšené mapy kontinentov podľa hovorených jazykov alebo väčších exportov, alebo odstupňovanej mapy zobrazujúcej relatívne výšky v a hornatá oblasť.

instagram story viewer

Geodetické zariadenia: Sila presnosti

Inžinier používa teodolit na trávnatom poli

•••ustino73 / iStock / Getty Images

Pravdepodobne ste videli tieto nástroje, ktoré používali dodávatelia stavieb, keď bolo vaše auto zastavené v premávke, ale geografi ich používajú na vykonávanie rovnakých úloh pre svoju prácu. Najvýznamnejším je teodolit, vodorovný objektív na statíve, ktorý pomáha merať relatívnu vzdialenosť a nadmorskú výšku. Geografi kombinujú teodolit s olovnicou a meracím pásmom na presné vyhodnotenie aj malých detailov oblasti.

GPS: Systémy vesmírneho veku

Rodina používa svoj systém GPS na vyhľadanie presnej polohy

•••Thomas Northcut / Digital Vision / Getty Images

Globálne pozičné systémy vám pomôžu navigovať tým, že vám poskytnú podrobné informácie o vašej polohe a geografickom kontexte v okolí. Okrem máp to môže byť geografický nástroj, ktorý poznáte najviac. Globálne informačné systémy a globálne smerové systémy sú podobné nástroje. GIS je databáza geografických informácií, ktorú neustále aktualizujú akademickí, obchodní a vojenskí pracovníci zdroje, zatiaľ čo globálne smerové systémy pomáhajú navigovať skôr z databázy, ako zo živého satelitu krmivo. Geografi používajú všetky tri systémy, aby im pomohli pri prístupe k tomu, čo je už o Zemi známe, aby im pomohli s prebiehajúcim výskumom.

Diaľkové zobrazovanie: fotografické dôkazy

Amazonský dažďový prales v Brazílii zachytený satelitnými snímkami

•••Stocktrek Images / Stocktrek Images / Getty Images

Do polovice 20. storočia museli geografi robiť mapy na základe pozorovaní a meraní uskutočňovaných na zemi. Vďaka vynálezu spoľahlivého cestovania lietadlom a neskôr satelitného zobrazovania môžu teraz geografi kresliť mapy a robiť pozorovania na základe fotografií nasnímaných z rovnakej perspektívy ako mapa oblasti. Moderná technológia umožňuje geografom používať vzdialené obrázky, ktoré zaznamenávajú informácie presahujúce viditeľné spektrum, ako sú magnetická aktivita, infračervená teplota a hladiny podzemnej vody.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer