Ako nakresliť normálne rozdelenie v programe Excel

Normálne rozdelenie je rozdelenie spojitej premennej. Kontinuálne premenné zahŕňajú výšku, váhu a príjem a všetko, čo sa meria na kontinuálnej škále. Normálne rozdelenie je krivka v tvare zvona; veľa premenných je distribuovaných približne normálne, vrátane mnohých fyzických vlastností, ako je výška alebo hmotnosť, a tiež premenných, ako je IQ. V programe Excel môžete vytvoriť graf normálneho rozdelenia.

Zadajte hlavičky stĺpcov. Do bunky A1 vložte „multiplikátor“; v B1 vložte „X“; v C1 vložte „stredný“; v D1 uveďte "štandardná odchýlka"; a do E1 vložte „Normálny“.

Rozhodnite sa o strednej a štandardnej odchýlke, ktorú chcete pre svoju distribúciu. Napríklad IQ má priemer 100 a štandardnú odchýlku 15.

Zadajte strednú a štandardnú odchýlku. Vložte priemer do bunky C2 a štandardnú odchýlku do bunky D2. Skopírujte ich do buniek C3 a D3.

Zadajte multiplikátor. V bunke A2 put -4, v bunke A3 put = a2 + .1.

Zadajte normálne rozdelenie. Do bunky E2 vložte = norm.dist (b2, c2, d2, FALSE). Skopírujte to do bunky E3.

instagram story viewer

Skopírujte tretí riadok do riadkov 4 až 82.

Zvýraznite stĺpce B a E.

Vytvorte graf. Kliknite na „Vložiť“, „Rozptyl“, „Rozptyl s hladkými čiarami“. Takto sa vytvorí graf normálneho rozdelenia.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer