Ako vypočítať stupne slobody menovateľa

V štatistickej analýze sa hodnotenie F distribúcie používa na analýzu rozptylu vo vzorkovej skupine. Menovateľ stupňov voľnosti je spodná časť distribučného pomeru F a často sa nazýva chyba stupňov voľnosti. Stupne voľnosti menovateľa môžete vypočítať odpočítaním počtu skupín vzoriek od celkového počtu testovaných vzoriek.

Určite celkový počet všetkých testovaných vzoriek. Pridajte počet testovaných vzoriek v každej skupine. Predpokladajme napríklad, že ste otestovali 10 počítačov Dell, 20 počítačov Hewlett-Packard, 30 počítačov Apple a 40 počítačov Gateway. Mali by ste nasledujúcu rovnicu: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Vypočítajte celkový počet skupín vzoriek. V rovnakom príklade existujú štyri vzorové skupiny: počítače Dell, počítače Hewlett-Packard, počítače Apple a Gateway.

Vypočítajte menovateľ stupňov voľnosti. Odpočítajte počet skupín vzoriek z kroku 2 od celkového počtu vzoriek testovaných z kroku 1. Z príkladu je rovnica 100 - 4 = 96. Riešením tejto rovnice je odpoveď.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer