Ako vypočítať priemernú stratu z výhry

Poznať svoj priemer strát a výhier môže byť dôležité, či už ste trénerom, učiteľom alebo hazardným hráčom. Váš priemer výhry a straty je v podstate číselným vyjadrením vyčíslených výsledkov. Toto číslo sa používa nielen na zoradenie tímov a jednotlivcov, ale aj v prípade, že súvisia s inými premennými, na identifikáciu silných a slabých stránok, ktoré pomôžu zlepšiť výkonnosť. Výpočet priemeru výhry a straty je jednoduchou záležitosťou porovnania počtu úspešných pokusov s celkovým počtom pokusov. Priemery strát a výhier sú pomery vyjadrené v desatinnej podobe, ktoré sa zvyčajne vykonávajú na troch miestach napravo od desatinnej čiarky.

Vydeľte počet úspešných pokusov celkovým počtom pokusov. Vypočítajte a vyjadrte kvocient na tri miesta za desatinnou čiarkou. Napríklad osem pokusov s jedným úspešným pokusom by bolo vyjadrených ako pomer výhry a prehry 0,125. Toto číslo sa počíta vydelením 1 (úspešný pokus) 8 (celkový počet pokusov).

Označte nerozhodný výsledok ako polovicu úspešného pokusu, pretože to nie je ani výhra, ani prehra. Napríklad z 10 odohraných hier ste vyhrali šesť, tri ste prehrali a jednu vyrovnali. Váš počet výhier by bol 6,5. Ak chcete zistiť svoj priemer strát a výhier, vydeľte 6,5 číslom 10. Kvocient vykonajte na troch miestach napravo od desatinnej čiarky. Vyjadrte svoj priemer straty a výhry ako 0,650.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer