Hvordan interpolere tall

Interpolasjon innebærer å bruke verdiene til dataene for å beregne et tall mellom dem. Dette kan gjøres grafisk eller med en ligning. Det er viktig å vite hvordan du interpolerer tall fordi det kan hjelpe deg med å forstå dataene bedre ved å prøve å bestemme verdiene til dataene som ikke ble spesifikt gitt i det opprinnelige settet. Du trenger bare noen få verdisett for å interpolere.

Lag en tabell over dataverdiene, og lag deretter en graf fra disse verdiene. For eksempel kan du få data om antall studenter som ikke besto matteeksamen i årene 2000, 2002, 2004 og 2006. I år 2000 mislyktes 100 studenter. I 2002 mislyktes 90 studenter. I 2004 mislyktes 48 studenter. I 2006 mislyktes 32 studenter. Problemet kan be deg om å bruke interpolasjon for å finne antall studenter som ikke besto testen i 2001.

Bruk en linjal for å lage en vertikal linje fra x-verdien til 2001 til linjen i grafen. Lag en vannrett linje fra punktet på grafen til y-aksen. Gjør du denne grafiske interpolasjonen, kan du oppdage at rundt 95 studenter ikke besto matteplasseringen i 2001.

instagram story viewer

Kjenn formelen for den lineære interpolasjonsprosessen. Formelen er y = y1 + ((x - x1) / (x2 - x1)) * (y2 - y1), hvor x er den kjente verdien, y er den ukjente verdien, x1 og y1 er koordinatene som er under den kjente x-verdien, og x2 og y2 er koordinatene som er over x verdi.

Skriv ned tallene du skal legge inn i ligningen. Siden den ukjente x-verdien er året 2001, vil du bruke verdiene i tabellen for 2000 og 2002. Derfor er x = 2001, x1 = 2000, y1 = 100, x2 = 2002 og y2 = 90.

Sett verdiene til dataene i den lineære interpolasjonsformelen. For eksempel har du y = 100 + ((2001 - 2000) / (2002 - 2000)) x (90 - 100). Du skal motta et svar på 95 studenter. Derfor sviktet 95 studenter i 2001 matteeksamen.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer