Hva er grunnleggende elektronikk?

Elektroner, en komponent av atomer, og deres bruk - kjent som elektronikk - spiller en viktig rolle i mange deler av husholdningsutstyr. Grunnleggende elektronikk består av de minimale "elektronikkomponentene" som utgjør en del av hverdagens elektronikkutstyr. Disse elektroniske komponentene inkluderer motstander, transistorer, kondensatorer, dioder, induktorer og transformatorer. Drevet av et batteri, er de designet for å fungere under visse fysikklover og prinsipper. Grunnleggende elektronikk gjelder også måling av spenning, strøm (elektronstrøm) og motstand i den sammensatte fungerende "kretsen".

Prinsipper for elektronikk

Alt elektronikkutstyr fungerer på et grunnleggende fysikkprinsipp kjent som Ohms lov, som sier at en krets inneholder en spenning som er direkte proporsjonal med strømmen og motstanden som strømmen støter på i den krets. Kretsen består av elektroniske komponenter, også kjent som kretselementer, koblet med ledninger til et batteri og designet for å adlyde Ohms lov.

Strømforsyning

instagram story viewer

Batteriet produserer spenningen og strømmen som driver eller driver de elektroniske komponentene. Elektronene strømmer gjennom ledninger og moduleres ved å arrangere elektronikkomponentene for å gi spesifikke resultater. Spenningen måles i enheter kalt volt og strømmen i enheter kalt amper, eller ampere.

Motstander

Motstanden er et kretselement designet for å tilby motstand mot strømmen av elektroner som kalles strøm. På den måten produserer den varme og spres igjen kraft - en motstand multiplisert med strømmen. En varmespole er et eksempel på anvendelse av en motstand. I serie ordnet har motstandene en additivverdi (det vil si at kretsens totale motstand tilsvarer summen av motstandenes verdi). Arrangert parallelt, deres samlede verdi diminsheshes. Motstandsenheten er ohm. I praksis har vi kilohm og megaohm enheter.

Kondensatorer

Kondensatorer er kretselementer som representerer det motsatte av motstander: De lagrer elektrisk kraft. Kapasiteten deres måles i farader og praktiske underenheter til en farad som microfarad og picofarad. Når de arrangeres parallelt, øker deres samlede verdi. Når de er i serie, reduseres deres samlede verdi. Grunnleggende elektronikkretser inkluderer alltid noen kondensatorer.

Dioder og transistorer

Dioden, et kretselement, oppfordrer strømmen til å strømme i bare én retning. Den har to terminaler, i motsetning til transistoren — som har tre. I transistoren kan strøm strømme i mer enn en retning. Både dioder og transistorer modulerer strømretning og spenning.

Induktorer, transformatorer og RLC-krets

Grunnleggende elektronikk-kretser inkluderer ofte induktorer og transformatorer som kretselementer. En induktor er en trådspole som produserer et ønsket magnetfelt, i motsetning til en kondensator, som produserer et ønsket elektrisk felt. Når det er kombinert med en motstand og kondensator, bidrar en induktor til en spesiell "tuning" -krets, kalt en RLC-krets, som kan stilles inn på forskjellige frekvenser når elektrisk strøm strømmer gjennom den. Transformatorer, en annen type kretselement, kan trappe opp en spenning eller trappe den ned til ønskede verdier. Alle disse kretskomponentene utgjør det som vanligvis kalles "grunnleggende elektronikk."

Måleinstrumenter

Grunnleggende elektronikk er ikke komplett uten å nevne de grunnleggende instrumentene som brukes i elektroniske målinger. Disse inkluderer analoge og digitale målere som måler spenninger, strøm, motstand og kapasitans; strømforsyninger, som gir stabil regulert spenning og strøm; oscilloskoper, som måler kretsbølgeformer fra kretser; og funksjonsgeneratorer, som gir standardbølgeformer.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer