Zure regen effecten op planten en dieren

Zure regen wordt gedefinieerd als elke hoeveelheid neerslag die een bepaald niveau van giftige metalen of chemicaliën bevat. Hoewel zure regen kan worden veroorzaakt door vulkanisch gas en puin, wordt zure regen ook veroorzaakt door het vrijkomen van zwavel en stikstofdioxide uit de productie van fossiele brandstoffen en industriële bijproducten. Wanneer deze deeltjes in de lucht komen, kunnen ze zich ophopen in vochtige gebieden en worden opgenomen in de neerslagcyclus, wat hun negatieve effecten voortzet.

Zure neerslag is een groeiend probleem in Amerika en Europa, waardoor overheidsinstanties wetten en programma's invoeren om de negatieve effecten van zure regen tegen te gaan. In deze post bespreken we wat zure neerslag is en wat de effecten zijn van zure regen op planten en dieren.

Zure regen definitie

De definitie van zure regen omvat eigenlijk alle vormen van neerslag, inclusief regen, mist, sneeuw, hagel, enz. Het is wanneer neerslag zure eigenschappen heeft, oftewel een pH lager dan 7, als gevolg van zwavel- of stikstofhoudende componenten.

instagram story viewer

Zure regen kan worden veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen, maar recentelijk is het toegeschreven aan de verbranding van fossiele brandstoffen, samen met industriële bijproducten die in de atmosfeer worden gespuwd.

Verlaagd pH-niveau in water

Zure regen kan het water in meren en stromen zuurder maken en giftige hoeveelheden aluminium in een watersysteem afvoeren. Veel waterdieren kunnen niet gedijen in een omgeving met een lage pH; zure regen heeft veel negatieve effecten op planten en dieren in het milieu.

De dood van waterdieren leidt ertoe dat andere dieren in het leefgebied een gebrek aan voedsel hebben, waardoor het hele voedselweb en ecosysteem uit balans raken.

Schade aan bossen, planten en het voedselweb

Zure regen beschadigt de bladeren van bomen en planten, waardoor hun groei wordt beperkt en ze worden blootgesteld aan de metalen in de lucht van de giftige regen. Afhankelijk van de ernst van de schade kan de begroeiing in de groei worden belemmerd of kan het gebladerte worden weggehaald. De schade kan ook het vermogen van een plant om met kou of ziekte om te gaan vernietigen, wat ook een negatief effect kan hebben op het voedselweb.

Vergiftiging van de bodem

Wanneer zure regen in de grond wordt geabsorbeerd, wordt de grond zuurder, waardoor nuttige mineralen in de grond worden opgelost. Zure regen brengt ook giftige stoffen, zoals aluminium, in de bodem en heeft giftige effecten. Het effect van zure regen op planten en dieren kan onder bepaalde omstandigheden worden verzacht, zoals het hebben van een dikke laag grond en het hebben van bepaalde soorten gesteente onder de grond om de regen op te vangen.

Effecten van zure regen op planten en dieren

Wanneer vissen worden blootgesteld aan zure regen, zullen de verstoorde niveaus van mineralen in vissen hun voortplantingssysteem beïnvloeden en zullen de vrouwtjes geen eieren vrijgeven. Wanneer bepaalde vissen in water met een zeer zure pH-waarde zitten, zal het slijm op hun kieuwen erg worden plakkerig en zullen uiteindelijk aan elkaar plakken, waardoor ze geen zuurstof uit het water kunnen opnemen.

Casestudy over zuurneerslag

In Nederland is onderzoek gedaan naar de exacte effecten van zure regen op een bepaald leefgebied. Ze merkten dat zure regen calcium uit de bodem uitspoelde, wat de primaire bron van calcium was voor slakken in die omgeving.

De slakken stierven al snel af, wat de belangrijkste bron van calcium was voor vogels in die habitat. De vogels moesten voor hun calcium op zoek naar andere bronnen, zoals insecten. De vogels kregen geen significante hoeveelheid calcium binnen en begonnen defecte eieren te leggen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer