Waarom is regen van nature zuur?

Niet alle regen kan als zuiver water worden beschouwd. Zuiver water is niet alkalisch of zuur. Als regen uit de atmosfeer valt, veranderen de onzuiverheden die het verzamelt, de pH van het regenwater, waardoor het licht zuur wordt. De pH van water bepaalt of het zuur of alkalisch is.

pH

De zuurgraad of alkaliteit van water wordt gemeten op een schaal van nul tot 14. De gebruikte schaal is een meting van potentiële waterstofionen, bekend als pH. Wanneer de pH van een stof hoger is dan zeven, wordt het beschouwd als een basische of alkalische stof. Als de pH lager is dan zeven, wordt het als zuur beschouwd, terwijl stoffen met een pH van precies zeven als neutraal worden beschouwd.

pH van regen

Regenwater verzamelt onzuiverheden als het uit de atmosfeer valt. Een van deze onzuiverheden is atmosferisch koolstofdioxide, of CO2, wat een zwak zuur is. Het is mogelijk dat regen zich combineert met andere stoffen in de atmosfeer die de alkaliteit van de stof verhogen pH, zoals zwevend bodemstof, maar het meeste regenwater heeft uiteindelijk een pH tussen vijf en zeven, waardoor het enigszins zuur.

instagram story viewer

onzuiverheden

Volgens de Environmental Protection Agency, of EPA, dragen naast atmosferische CO2 ook zwaveldioxide en stikstofoxide bij aan de zuurgraad van regen. De EPA noemt het verbranden van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken als verantwoordelijk voor 2/3 van de uitstoot van zwaveldioxide en 1/4 van de uitstoot van stikstofoxide.

Zure regen

Als regen een pH van minder dan vijf heeft, kan het worden beschouwd als zure regen. De EPA stelt dat "zure regen bijzonder schadelijk is voor meren, beken en bossen en de planten en dieren die in die ecosystemen leven.” De EPA zegt verder dat zure regen wordt gevormd door zowel natuurlijke als door de mens gemaakte bronnen. Vulkanen en rottende vegetatie verhogen van nature de zuurgraad van regen, terwijl de verbranding van fossiele brandstoffen de belangrijkste door de mens veroorzaakte oorzaken van zure regen zijn.

Effecten van zure regen

Als zure regen op landschappen en ecosystemen valt, begint de pH van het getroffen gebied te veranderen. Sommige gebieden kunnen de verhoogde zuurgraad neutraliseren die wordt veroorzaakt door zure regen, dit staat bekend als bufferend vermogen. In gebieden met een lage buffercapaciteit of onvermogen om zuren te neutraliseren, zal de pH echter dalen tot zure niveaus. De EPA stelt dat in deze gebieden met een laag bufferend vermogen door de verhoogde zuurgraad aluminium, dat zeer giftig is voor plant en dier, vrijkomt in het ecosysteem.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer