Wat is een Denary-nummer?

Een denary-getal is een getal in het grondtal 10, of decimaal, systeem. De meeste internationaal gebruikte nummers zijn denary-nummers, met enkele uitzonderingen die mogelijk zijn op specifieke gebieden, zoals informatica.

cijfers

De basis van een cijfersysteem verwijst naar het aantal cijfers dat wordt gebruikt om een ​​getal in dat systeem uit te drukken. Denary-nummers gebruiken 10 cijfers. Dit zijn "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" en "9".

Waarde plaatsen

Cijfers in denaire getallen hebben een plaatswaarde die wordt gegeven door hun positie binnen het getal. Als er geen decimale punt is, staat het meest rechtse cijfer op de plaats "enen", die de waarde heeft van het cijfer maal 10^0 (10 verheven tot de macht nul, of 1).

Fractionele waarden

Cijfers rechts van de komma in denaire getallen geven delen van een geheel weer. De waarde van elk cijfer wordt bepaald door zijn plaats. De waarde van het eerste cijfer rechts van de komma is het cijfer vermenigvuldigd met 10^(-1) of 1/10. Elk cijfer rechts van de komma heeft een waarde van het cijfer vermenigvuldigd met 10^(-n), waarbij "n" staat voor het aantal plaatsen rechts van de komma.

instagram story viewer

Identificatie

Basis 10 is het gemeenschappelijke cijfersysteem dat internationaal wordt gebruikt. Tenzij anders aangegeven, kan worden aangenomen dat een getal denary is.

Andere basissystemen

Naast het numerieke systeem met grondtal 10, kunnen computerwetenschappers gebruik maken van getallenstelsels met grondtal 2 (binair), grondtal 8 (octaal) en grondtal 16 (hexadecimaal).

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer