Kā aprēķināt korelāciju

Korelācijas koeficients jeb r vienmēr ir starp -1 un 1 un novērtē lineāro saistību starp diviem datu punktu kopumiem, piemēram, x un y. Korelācijas koeficientu varat aprēķināt, dalot (x reizes y) kvadrātu parauga laboto summu vai S kvadrātu saknes parauga labotajā summā, kas x2 reizes y2. Vienādojuma formā tas nozīmē: Sxy / [√ (Sxx * Syy)].

Jūs iegūstat S, kvadrājot datu punktu summu, dalot ar kopējo datu punktu skaitu un pēc tam atņemot šo vērtību no kvadrātā esošo datu punktu summas. Piemēram, ņemot vērā x datu punktu kopu: 3, 5, 7 un 9, jūs aprēķinātu Sxx vērtību, vispirms katru punktu kvadrātā un pēc tam saskaitot šos kvadrātus kopā, kā rezultātā iegūst 164. Tad no šīs vērtības atņemiet šo datu punktu kvadrātu summu, dalītu ar datu punktu skaitu vai (24 * 24) / 4, kas ir vienāds ar 144. Tā rezultātā Sxx = 20. Ņemot vērā y datu punktu kopu: 2, 4, 6 un 10, jūs rīkotos tāpat, lai aprēķinātu Syy = 156 - [(22 * 22) / 4], kas ir vienāds ar 35, un Sxy = 158 - [(24 * 22) / 4], kas ir vienāds ar 26.

instagram story viewer

Pēc tam iestatītās vērtības Sxx, Syy un Sxy varat ievietot vienādojumā Sxy / [√ (Sxx * Syy)]. Izmantojot iepriekš minētās vērtības, rezultāts ir 26 / [√ (20 * 35)], kas ir vienāds ar 0,983. Tā kā šī vērtība ir ļoti tuvu 1, tas liecina par spēcīgu lineāru saistību starp šīm divām datu kopām.

Teachs.ru
  • Dalīties
instagram viewer