დამატებისა და გამრავლების განაწილების თვისება (მაგალითებით)

როდესაც ალგებრას სწავლობთ და რთულ მათემატიკურ განტოლებებს ათვალიერებთ, შეიძლება თავი გაკაწროთ. ეს მნიშვნელოვნად ეხმარება განტოლებათა მცირე ნაწილებად დაყოფა განტოლების ამოხსნისთვის. სადისტრიბუციო ქონების სამართალი არის ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ამის გაკეთებაში. იგი გამოიყენება მოწინავე გამრავლების, შეკრებისა და ალგებრის დროს.

რჩევა:დამატებისა და გამრავლების განაწილების თვისება ამბობს, რომ:

a × (x + y) = ax + ay

ან კონკრეტული მაგალითის მოყვანა:

3 × (4 + 5) = 3 × 4 + 3 × 5

რა არის განაწილების თვისება?

განაწილების თვისება საშუალებას გაძლევთ არსებითად გადაადგილდეთ ზოგიერთი რიცხვი ყველა სახის რთულ მათემატიკურ განტოლებებში. თუ რიცხვი ფრჩხილებში გამრავლებულია ორ რიცხვზე, ამის შემუშავება შეგიძლიათ პირველი რიცხვის ცალკეულ ფრჩხილებში გამრავლებით და შემდეგ დამატების დასრულებით. Მაგალითად:

a × (x + y) = ax + ay

ან, ციფრების გამოყენებით:

3 × (4 + 5) = 3 × 4 + 3 × 5

რთული განტოლების უფრო პატარა ნაწილად დაშლა აადვილებს განტოლების ამოხსნას და აადვილებს ინფორმაციის მცირე რაოდენობით მონელებას.

რა არის დამატებისა და გამრავლების სადისტრიბუციო თვისება?

instagram story viewer

სადისტრიბუციო თვისებას, როგორც წესი, მოსწავლეები პირველად მიმართავენ, როდესაც ისინი გამრავლების მოწინავე პრობლემებს იწყებენ, რაც ნიშნავს, რომ შეკრების ან გამრავლებისას ერთი უნდა ატაროთ. ეს შეიძლება იყოს პრობლემური, თუ მას თავის თავში გადაჭრა მოგიწევთ, ქაღალდზე პრობლემის მოგვარების გარეშე. გარდა ამისა და გამრავლება, შენ აიღებ უფრო დიდ რიცხვს და ამრგვალებ მას უახლოეს რიცხვამდე, რომელიც იყოფა 10-ზე, შემდეგ კი ამრავლებ ორივე რიცხვს მცირე რიცხვზე. Მაგალითად:

36 × 4 = ?

ეს შეიძლება გამოიხატოს შემდეგნაირად:

4 × (30 + 6) = ?

რაც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ გამრავლების სადისტრიბუციო თვისება და შემდეგ კითხვაზე უპასუხოთ:

(4 × 30) + (4 × 6) =? \\ 120 + 24 = 144

რა არის სადისტრიბუციო თვისება უბრალო ალგებრაში?

განტოლების ამოხსნის მიზნით ზოგიერთი რიცხვის გარშემო მოძრაობის იგივე წესი გამოიყენება მარტივ ალგებრაში. ეს ხდება განტოლების ფრჩხილების ნაწილის აღმოფხვრით. მაგალითად, განტოლება​ × (​​ + ​) =? აჩვენებს, რომ ფრჩხილებში ორივე ასო უნდა გამრავლდეს ფრჩხილში არსებული ასოზე, ასე რომ თქვენ აანაწილებთ a- ს გამრავლებას ორივედა. განტოლება ასევე შეიძლება დაიწეროს შემდეგნაირად: (აბ​) + (​აქ) =? Მაგალითად:

3 × (2 + 4) =? \\ (3 × 2) + (3 × 4) =? \\ 6 + 12 = 18

ასევე შეგიძლიათ რამდენიმე რიცხვის შერწყმა განტოლების ამოხსნის გასაადვილებლად. Მაგალითად:

16 × 6 + 16 × 4 =? \\ 16 × (6 + 4) =? \\ 16 × 10 = 160

სხვა მაგალითისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ვიდეო:

სადისტრიბუციო ქონების დამატებითი პრაქტიკის პრობლემები

a × (b + c) =?

სად​ = 3, ​= 2 და​ = 4

6 × (2 + 4) =? \\ 5 × (6 + 2)=? \\ 4 × ( 7 + 2 + 3) =? \\ 6 × (5 + 4) = ?

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer