დადებითი და უარყოფითი მხარეები განტოლებების სისტემების ამოხსნის მეთოდებში

წრფივი განტოლებების სისტემა მოიცავს ორ ურთიერთობას ორ ურთიერთობთან ერთად თითოეულ ურთიერთობაში. სისტემის ამოხსნით თქვენ აღმოაჩენთ იქ, სადაც ორი ურთიერთობა ერთდროულად არის ჭეშმარიტი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წერტილი, სადაც გადაკვეთს ორი ხაზი. სისტემების გადაჭრის მეთოდები მოიცავს ჩანაცვლებას, აღმოფხვრას და გრაფიკას. თითოეული მათგანი გასცემს სწორ პასუხს, მაგრამ მეტ-ნაკლებად გამოსადეგია პრობლემიდან და სიტუაციიდან გამომდინარე.

Ცვლილება

ეს მეთოდი გულისხმობს ერთი განტოლების გამოხატვის მიერთებას ცვლადისთვის სხვაში. ამ მეთოდის გამოსაყენებლად, ერთ განტოლებაში მინიმუმ ერთი ცვლადი უნდა იყოს იზოლირებული. ამიტომ ჩანაცვლება ყველაზე სასარგებლოა, როდესაც პრობლემა უკვე შეიცავს იზოლირებულ ცვლადს ან თუ არსებობს ცვლადი, რომელსაც აქვს ერთი კოეფიციენტი. თუ ძალიან სწრაფად შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ ალგებრის ძირითადი განტოლებები, ჩანაცვლება კარგი არჩევანია. ამასთან, ეს პრობლემებს უქმნის მათ, ვინც არითმეტიკულ შეცდომებს უშვებს.

აღმოფხვრა

ელიმინაციის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა განალაგოთ ორივე განტოლება ვერტიკალურად, ერთ მხარეს ცვლადებით და მეორეზე მუდმივები. ამის შემდეგ ქვედა განტოლებას აკლდება ზემოდან ცვლადის გასაუქმებლად. ეს ეფექტურობას ხდის აღმოფხვრას, როდესაც ორივე განტოლების მუდმივები უკვე იზოლირებულია. გარდა ამისა, თუ ორივე განტოლებაში X ან Y კოეფიციენტები ერთნაირია, აღმოფხვრა მიიღებს ამოხსნას სწრაფად მინიმალური ნაბიჯებით. მეორეს მხრივ, ზოგჯერ ერთი ან ორივე მთლიანი განტოლება უნდა გამრავლდეს რიცხვზე, რომ ცვლადი გაუქმდეს. ამან შეიძლება მუშაობა უფრო მეტხანს აიღოს და ამ სცენარში აღმოფხვრა არ არის საუკეთესო არჩევანი.

instagram story viewer

გრაფიკა ხელით

თუ განტოლებები არ შეიცავს წილადებსა და ათწილადებს, და თქვენ კარგად გესმით წრფივი განტოლებები, კოორდინატთა სიბრტყეზე გრაფიკა კარგი ვარიანტია. ეს ტექნიკა გულისხმობს გრაფიკზე წერტილის ვიზუალურად პოვნას, სადაც გადაკვეთა ორი ხაზი, რომ მივიღოთ X და Y გადაწყვეტილებები. რადგან ეს დაგეხმარებათ სწრაფად გრაფიკზე, ორივე განტოლების Y = ფორმით გამოყენება ამ მეთოდს გამოსადეგია. ამის საპირისპიროდ, თუ არცერთ განტოლებას არ აქვს იზოლირებული, თქვენ უკეთესია გამოიყენოთ ჩანაცვლება ან აღმოფხვრა.

დიაგრამა კალკულატორზე

გრაფიკული კალკულატორის გამოყენება ორივე განტოლებაში შესასვლელად და კვეთა წერტილის დასადგენად გამოსადეგია, როდესაც ისინი ათწილადებს ან წილადებს მოიცავს. ასევე კარგი არჩევანია, როდესაც მასწავლებელი ასეთ კალკულატორებს უშვებს ტესტებზე ან ვიქტორინებზე. ამასთან, ისევე როგორც ხელით გრაფიკირებისას, ეს ტექნიკა საუკეთესოდ მუშაობს, როდესაც Ys ორივე განტოლებაში უკვე იზოლირებულია.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer