ვენტური მრიცხველის გამოყენება

ვენტური მრიცხველს ვენტურის დინების მრიცხველს უწოდებენ. იგი გამოიყენება მილსადენის გავლით სითხის სიჩქარის გამოსათვლელად. სითხე შეიძლება იყოს თხევადი ან გაზი. მრიცხველისგან შედგება მილის შევიწროება, რომელიც აფართოებს თავის თავდაპირველ დიამეტრს ჩოკის წერტილის მეორე მხარეს. ვენტური მეტრი აანგარიშებს სიჩქარეს გაზომვით წნევის თავის ორივე წერტილში ყელის შევიწროებამდე და მის შემდეგ.

ვენტურის მრიცხველები გამოიყენება მილსადენებში ჩამდინარე წყლების შეგროვების სისტემებსა და გამწმენდ ნაგებობებში. ისინი გამოიყენება ჩამდინარე წყლების მილებში, რადგან მათი მთლიანი დიზაინის სტრუქტურა საშუალებას იძლევა მყარი მასალები გაიარონ მასში, ნაცვლად იმისა, რომ შეაგროვონ მის წინ. მილებში ნაკლები დაგროვება საშუალებას იძლევა ჩამდინარე წყლების წნევის უფრო ზუსტი მაჩვენებლები და, შესაბამისად, მისი სიჩქარე.

მილსადენში ქიმიური ნივთიერებების ტემპერატურა და ზეწოლა გავლენას არ ახდენს ვენტურის დინების მრიცხველის სიზუსტეზე და ამის გამო ისინი ნედლი ნავთობსადენებში გამოიყენება. ნედლი ნავთობსადენები, როგორიცაა ალიასკაში, ექსტრემალური ტემპერატურა ექვემდებარება არქტიკული ზამთრის თვეებში. ენტურის მრიცხველის გამოყენების კიდევ ერთი უპირატესობა ასეთ არასტაბილურ და ფრიად გარემოში არის ის, რომ მას არ აქვს მოძრავი ნაწილები; არ არსებობს მათი გაყინვისა და გატეხვის რისკი თერმული გაფართოების გამო.

instagram story viewer

კარბუტორებში ვენტური გამოიყენება მანქანის ძრავაში ჰაერის ნაკადის გასაზომად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საწვავის სწორი რაოდენობა მიეწოდება გაზის წვის ძრავას, როდესაც საჭიროა მართვის დროს. ჰაერისა და საწვავის ნარევი თანაბრად უნდა განაწილდეს ძრავაზე, რათა მან სწორად იმუშაოს. ჰაერისა და საწვავის ტემპერატურა მუდმივად იცვლება ტემპერატურის ცვლის გამო, რაც ძრავაში ხდება უმოქმედობის, აჩქარების, მაღალი სიჩქარისა და დაბალი სიჩქარის დროს. ვენტური მრიცხველი საშუალებას აძლევს კარბურატორს შეცვალოს და დააკალიბროს საწვავისა და ჰაერის განაწილება ძრავაზე, როგორც საჭიროა.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer